FUNCTIONAL SYNTAX

Lectures: Mondays, 11:45 - 13:15

Tutorials: Tuesdays, 15:30 - 17:00 

OBAVJEŠTENJE

Tabelu sa rezultatima iz avgustovskog roka možete preuzeti ovdje. 

Obavještenje o avgustovskom roku možete preuzeti ovdje

Mole se studenti da za avgustovski rok pripreme teorijski dio ispita (prva vježba na završnom ispitu) jer upravo zbog te vježbe mnogi studenti ne polože ispit u redovnim rokovima. Materijal za ovu vježbu čine skripta profesora Lakića i dodatna literatura, koja se nalazi u kopirnici Fakulteta. Treba iščitati sav materijal, ali pažnju obratite na djelove označene štrikovima. U odgovorima na teorijska pitanja ne očekuje se opširnost, te s tim na umu pripremite ispit tako da označite bitne stvari i definicije sintaksičkih pojava iz dodatne literature i osmislite primjere. 

Midterm mock test

Midterm mock test (key) 

Exercise A (pg 40, workbook) - key

Final test

Final test (key) 

Homework assignment (Due date: December 25th, 11:00)

Materijal za prvi semestar možete preuzeti ovdje: 

Coursebook

Workbook 
 

TRANSFORMATIVE SYNTAX


Lectures: Mondays, 11:45 - 13:15

Tutorials: Thursdays, 10:00 - 11:30 

OBAVJEŠTENJE

Tabelu sa rezultatima iz avgustovskog roka možete preuzeti ovdje.

Obavještenje o avgustovskom roku možete preuzeti ovdje

VAŽNO: U avgustovskom roku studenti polažu dio ispita koji nisu položili u toku semestra ili čitav ispit (ukoliko nisu položili ni kolokvijum ni završni ispit). Poeni ostvareni u toku semestra važe do kraja avgustovskog roka. 

Konačne rezultate nakon popravnog ispita možete preuzeti OVDJE

Skiptu za drugi semestar možete preuzeti ovdje


Midterm test (mock  test) (pg 81, Workbook

Homework assignment (Due date: Monday, March 9


FINAL EXAM 


Final exam (mock test)  (pg 83, Workbook


Homework assignment II (Due date: May 26)

Final exam instructions (new edition) VAŽNO: Studenti mogu polagati završni ispit bez obzira na rezultat ostvaren na kolokvijumu, jer u avgustovskom roku studenti polažu dio ispita koji nisu položili u toku semestra ili čitav ispit (ukoliko nisu položili ni kolokvijum ni završni ispit). Poeni ostvareni u toku semestra važe do kraja avgustovskog roka. 
Rezultate kolokvijuma možete preuzeti ovdje. Uneseni su samo rezultati studenata koji su položili kolokvijum. Ukoliko kraj Vašeg imena nema unesenog rezultata, to znači da niste položili kolokvijum u redovnom roku. Popravni rok će biti organizovan sredinom aprila, a tačan termin održavanja popravnog roka biće određen u dogovoru sa studentima.  Radovi se mogu pogledati 26.03. nakon redovnog časa vježbi.