OPŠTI ENGLESKI I 


Plan rada za I semestar možete preuzeti ovdje.

                                                                                              

OBAVJEŠTENJE

Rezultate nakon održanog popravnog roka možete preuzeti ovdje: 

Politikologija - međunarodni odnosi

Socijalna politika i socijalni rad

Medijske studije i novinarstvo

Evropske studije

Radove možete pogledati 02.02.2018. godine od 10.00-10.30 časova u kabinetu 4 na Filološkom fakultetu (III sprat Ekonomskog fakulteta). 

VAŽNO: Mole se studenti da se ne obraćaju sa molbom da im se dodaju poeni, koliko god poena da im nedostaje za veću ocjenu  - 2, 3 ili 5, jer će takve molbe biti ignorisane. Zaista se izvinjavam  svim studentima koji nisu ni pomislili da traže bilo šta što nisu zaslužili (a njih je naravno veliki broj), ali ovo obavještenje namijenjeno je samo onima koji sebi daju za pravo da šalju mejlove sa neosnovanim zahtjevima. 

U avgustovskom roku, student može ponovo plagati i kolokvijum i završni ispit,  i prethodno ostvareni rezultat automatski se briše i kao konačan računa se isključivo rezultat iz avgustovskog roka. 
Materijal za prvi semestar možete preuzeti ovdje (obavezno otvoriti u novom prozoru):

Knjiga

Radna sveska 

Nakon što kliknete na odabrani materijal morate otvoriti novi prozor (desnim klikom na link, pa odabrati opciju Open in new tab ili Open in new window) kako bi se materijal učitao, nakon čega treba odabrati opciju Download.
MATERIJALI SA ČASOVA


UNIT ONE - HOME AND AWAY 

Probni test za kolokvijum možete preuzeti ovdje. 


UNIT THREE - NEWS AND VIEWS 


Make and Do (prezentacija) 

Past Tenses (prezentacija) 

Past Tenses (objašnjenja)

Narrative Tenses (vježbe) 

Clinging Woman (riječi iz teksta) 


Prepositions (vježbe sa časa) 


UNIT FOUR - THE NAKED TRUTH
Questions in English (vježbe sa časa) 
Probni test za završni ispit možete preuzeti ovdjeHOMEWORK ASSIGNMENT VI

Šesti domaći zadatak nalazi se ovdje.

Domaći zadatak zasniva se na tekstu Clinging Woman iz knjige (strane 26 i 27). Molim vas da unaprijed pročitate tekst i pogledate i nepoznate riječi koje možete naći ovdje.  Nakon što popunite obavezna polja (Vaše ime i prezime, broj indeksa, smjer) možete pristupiti postavljenim pitanjima. Odaberite neki od ponuđenih odgovora ili  odgovorite na postavljena pitanja (nije obavezno odgovoriti na sva pitanja u testu!) i potom kliknite na dugme SUBMIT na kraju testa. Klinknite na poruku View your score i pojaviće se broj poena koji ste ostvarili na testu i ukoliko ste ostvarili više od 14 poena (od ukupnih 22), ostvarili ste i 1 poen za ovaj zadatak. Krajnji rok za predaju domaćeg zadatka je petak, 15.12. do 12.00 časova. 

GOOD LUCK! 

PREZENTACIJE 


Dokument sa preliminarnim terminima izlaganja prezentacija možete preuzeti ovdje

Eventualna zamjena termina izlaganja moguća je jedino ukoliko studenti iz određene grupe sami nađu grupu studenata koja bi preuzela njihov termin izlaganja i tu zamjenu prijave do 25. oktobra. Nakon toga, raspored izlaganja smatraće se konačnim.

Mole se studenti da dođu makar 10 minuta prije predviđenog izlaganja za čitavu grupu kako bi provjerili tehničke uslove i prebacili prezentaciju na kompjuter instaliran u sali III. Takođe, studentima se dobronamjerno savjetuje da prezentacije prebace na CD, jer je kompjuter koji će biti korišten za prezentacije vjerovatno prepun raznih virusa koji se upotrebom jednokratnog CD-a neće kasnije prenositi dalje. Vodite računa o trajanju preuzentacije, jer prezentacija treba da traje najviše 12-15 minuta kako bi svi studenti imali priliku da izlože svoj rad. Mole se svi studenti koji izlažu u jednom terminu da ne kasne i da dođu do 14:00, bez obzira da li izlažu prvi ili poslednji, jer je stvar elementarne pristojnosti saslušati sve kolege koje toga dana izlažu sa vama. 

Kriterijume za ocjenjivanje prezentacije kao i instrukcije za izlaganje možete preuzeti ovdje

 

Prvi domaći zadatak nalazi se ovdje. 

Obavezno treba pročitati tekst Lost & Found, koji se nalazi u knjizi (Headwayna strani 10-11, prije nego pristupite domaćem zadatku. Nakon što popunite obavezna polja (Vaše ime i prezime, broj indeksa, smjer) možete pristupiti postavljenim pitanjima. Odaberite neki od ponuđenih odgovora ili  odgovorite na postavljena pitanja (nije obavezno odgovoriti na sva pitanja u testu!) i potom kliknite na dugme SUBMIT na kraju testa. Klinknite na poruku View your score i pojaviće se broj poena koji ste ostvarili na testu i ukoliko ste ostvarili više od 6 poena (od ukupnih 15), ostvarili ste i 1 poen za ovaj zadatak. Krajnji rok za predaju domaćeg zadatka je ponedjeljak, 16.10. do 15.00 časova. 

GOOD LUCK! 

P.S. Student ne može dva puta ili ponovo uraditi ovaj test, jer se nakon klika na dugme SUBMIT, automatski pohranjuje podatak sa imenom  i prezimenom studenta (koji je unesen na početku izade testa), i ponovno odgovaranje na pitanja neće biti uvaženo. Stoga, ne pritiskajte dugme SUBMIT dok niste sigurni da ste završili test, jer naknadna prepravljanja odgovora u testu nisu moguća. Dokument sa detaljnim informacijama o prezentacijama možete preuzeti ovdje

Prijava grupa i navođenje odabrane teme obavlja se ili nakon redovnog časa predavanja ili mejlom na adresu fpnengleski@gmail.com najkasnije do 16. oktobra 2017. godine do 18.00 časova

Pri prijavljivanju za prezentaciju, OBAVEZNO treba navesti u mejlu ime, prezime, broj indeksa i studijski program za svakog člana grupe. Dovoljno je da jedan član grupe prijavi sve ostale kolege. 

VAŽNO: 

Prvi kolokvijum biće održan 27. novembra prema sljedećem rasporedu:

Studenti sa odsjeka za Politikologiju i međunarodne odnose:

14.05 - studenti sa brojem indeksa do 45

14.30 - studenti sa brojem indeksa od 46 i studenti starijih generacija

Studenti sa odsjeka za Socijalni rad i socijalnu politiku i studenti sa odsjeka za Evropske studije - 15.00 časova

Studenti sa odsjeka za Medijske studije i novinarstvo - 15.30 časova

Ispit će biti održan u sali III. Ispitu mogu pristupiti samo studenti koji na uvid podnesu INDEKS i LIČNU KARTU. 
Popravni rok biće održan 29. januara prema sljedećem rasporedu:

Studenti sa odsjeka za Politikologiju i međunarodne odnose - 11.00 časova

Studenti sa odsjeka za Socijalni rad i socijalnu politiku i studenti sa odsjeka za Evropske studije 11.35 časova

Studenti sa odsjeka za Medijske studije i novinarstvo - 11.35 časova

Ispit će biti održan u sali III. Ispitu mogu pristupiti samo studenti koji na uvid podnesu INDEKS i LIČNU KARTU.