OPŠTI ENGLESKI I 


Plan rada za I semestar možete preuzeti ovdje.


TERMINI ISPITA:

ZAVRŠNI ISPIT: 14.01.2018. GODINE U 11.00 ČASOVA (sala III) 

POPRAVNI ROK: 25.01.2018. GODINE U 10.00 ČASOVA (sala II)


OBAVJEŠTENJE 

 VAŽNO (izmjena): Radove možete pogledati u utorak, 05.02.2019. godine od 13.40 -13.55 časova u sali II na Fakultetu političkih nauka. 

Rezultate završnog ispita nakon održanog popravnog roka možete preuzeti ovdje: 

Politikologija - međunarodni odnosi

Socijalna politika i socijalni rad

Medijske studije i novinarstvo

Evropske studije

Radove možete pogledati u utorak, 05.02.2019. godine od 13.40 -13.55 časova u sali II na Fakultetu političkih nauka. 

VAŽNO: Mole se studenti da se ne obraćaju sa molbom da im se dodaju poeni, koliko god poena da im nedostaje za veću ocjenu  - 2, 3 ili 5, jer će takve molbe biti ignorisane.  Zaista se izvinjavam  svim studentima koji nisu ni pomislili da traže bilo šta što nisu zaslužili (a njih je naravno veliki broj), ali ovo obavještenje namijenjeno je samo onima koji sebi daju za pravo da šalju mejlove sa neosnovanim zahtjevima. MATERIJALI SA ČASOVA 


PRIPREMA ZA ZAVRŠNI ISPIT


Probni test za završni ispit možete preuzeti ovdje


Make and Do (prezentacija) 


Past Tenses (prezentacija) 


Past Tenses (objašnjenja)


Narrative Tenses (vježbe) Clinging Woman and Prepositions (materijal za čas možete preuzeti OVDJE.


Clinging Woman (riječi iz teksta) 


Prepositions (prezentacija)


Prepositions (vježbe sa časa) 
Questions. indirect questions, echo questions, question tags (prezentacija) 


Questions in English (vježbe sa časa) 
Conspiracy Theory - materijal za čas možete preuzeti OVDJE. 

Riječi iz teksta Conspiracy Theory možete preuzeti ovdje. 
PRIPREMA ZA KOLOKVIJUM 


Introductory presentation 

First lecture - handout 

First lecture - Presentation (informal and formal English) 
Second lecture - handouts (Lost and Found) 

Third lecture - materials (vocabulary exercises) 

Third lecture - presentation 

Fourth lecture - handoutsFifth lecture - handouts (Plastic Planet) 

Plastic Planet - words and definitions


Plastic planet (presentation) 


Probni test za kolokvijum možete preuzeti ovdje. 

Rezultate nakon održanog popravnog roka možete preuzeti ovdje: 

Politikologija - međunarodni odnosi

Socijalna politika i socijalni rad

Medijske studije i novinarstvo

Evropske studije

Radove možete pogledati 02.02.2018. godine od 10.00-10.30 časova u kabinetu 4 na Filološkom fakultetu (III sprat Ekonomskog fakulteta). 

VAŽNO: Mole se studenti da se ne obraćaju sa molbom da im se dodaju poeni, koliko god poena da im nedostaje za veću ocjenu  - 2, 3 ili 5, jer će takve molbe biti ignorisane. Zaista se izvinjavam  svim studentima koji nisu ni pomislili da traže bilo šta što nisu zaslužili (a njih je naravno veliki broj), ali ovo obavještenje namijenjeno je samo onima koji sebi daju za pravo da šalju mejlove sa neosnovanim zahtjevima. 

U avgustovskom roku, student može ponovo plagati i kolokvijum i završni ispit,  i prethodno ostvareni rezultat automatski se briše i kao konačan računa se isključivo rezultat iz avgustovskog roka. 
Materijal za prvi semestar možete preuzeti ovdje (obavezno otvoriti u novom prozoru):

Knjiga

Radna sveska 

Nakon što kliknete na odabrani materijal morate otvoriti novi prozor (desnim klikom na link, pa odabrati opciju Open in new tab ili Open in new window) kako bi se materijal učitao, nakon čega treba odabrati opciju Download.
MATERIJALI SA ČASOVA


UNIT ONE - HOME AND AWAY 

Probni test za kolokvijum možete preuzeti ovdje. 


UNIT THREE - NEWS AND VIEWS 


Make and Do (prezentacija) 

Past Tenses (prezentacija) 

Past Tenses (objašnjenja)

Narrative Tenses (vježbe) 

Clinging Woman (riječi iz teksta) 


Prepositions (vježbe sa časa) 


UNIT FOUR - THE NAKED TRUTH
Questions in English (vježbe sa časa) 
Probni test za završni ispit možete preuzeti ovdjeHOMEWORK ASSIGNMENT VI

Šesti domaći zadatak nalazi se ovdje.

Domaći zadatak zasniva se na tekstu Clinging Woman iz knjige (strane 26 i 27). Molim vas da unaprijed pročitate tekst i pogledate i nepoznate riječi koje možete naći ovdje.  Nakon što popunite obavezna polja (Vaše ime i prezime, broj indeksa, smjer) možete pristupiti postavljenim pitanjima. Odaberite neki od ponuđenih odgovora ili  odgovorite na postavljena pitanja (nije obavezno odgovoriti na sva pitanja u testu!) i potom kliknite na dugme SUBMIT na kraju testa. Klinknite na poruku View your score i pojaviće se broj poena koji ste ostvarili na testu i ukoliko ste ostvarili više od 14 poena (od ukupnih 22), ostvarili ste i 1 poen za ovaj zadatak. Krajnji rok za predaju domaćeg zadatka je petak, 15.12. do 12.00 časova. 

GOOD LUCK! 

PREZENTACIJE 


Dokument sa preliminarnim terminima izlaganja prezentacija možete preuzeti ovdje

Eventualna zamjena termina izlaganja moguća je jedino ukoliko studenti iz određene grupe sami nađu grupu studenata koja bi preuzela njihov termin izlaganja i tu zamjenu prijave do 25. oktobra. Nakon toga, raspored izlaganja smatraće se konačnim.

Mole se studenti da dođu makar 10 minuta prije predviđenog izlaganja za čitavu grupu kako bi provjerili tehničke uslove i prebacili prezentaciju na kompjuter instaliran u sali III. Takođe, studentima se dobronamjerno savjetuje da prezentacije prebace na CD, jer je kompjuter koji će biti korišten za prezentacije vjerovatno prepun raznih virusa koji se upotrebom jednokratnog CD-a neće kasnije prenositi dalje. Vodite računa o trajanju preuzentacije, jer prezentacija treba da traje najviše 12-15 minuta kako bi svi studenti imali priliku da izlože svoj rad. Mole se svi studenti koji izlažu u jednom terminu da ne kasne i da dođu do 14:00, bez obzira da li izlažu prvi ili poslednji, jer je stvar elementarne pristojnosti saslušati sve kolege koje toga dana izlažu sa vama. 

Kriterijume za ocjenjivanje prezentacije kao i instrukcije za izlaganje možete preuzeti ovdje

 

Prvi domaći zadatak nalazi se ovdje. 

Obavezno treba pročitati tekst Lost & Found, koji se nalazi u knjizi (Headwayna strani 10-11, prije nego pristupite domaćem zadatku. Nakon što popunite obavezna polja (Vaše ime i prezime, broj indeksa, smjer) možete pristupiti postavljenim pitanjima. Odaberite neki od ponuđenih odgovora ili  odgovorite na postavljena pitanja (nije obavezno odgovoriti na sva pitanja u testu!) i potom kliknite na dugme SUBMIT na kraju testa. Klinknite na poruku View your score i pojaviće se broj poena koji ste ostvarili na testu i ukoliko ste ostvarili više od 6 poena (od ukupnih 15), ostvarili ste i 1 poen za ovaj zadatak. Krajnji rok za predaju domaćeg zadatka je ponedjeljak, 16.10. do 15.00 časova. 

GOOD LUCK! 

P.S. Student ne može dva puta ili ponovo uraditi ovaj test, jer se nakon klika na dugme SUBMIT, automatski pohranjuje podatak sa imenom  i prezimenom studenta (koji je unesen na početku izade testa), i ponovno odgovaranje na pitanja neće biti uvaženo. Stoga, ne pritiskajte dugme SUBMIT dok niste sigurni da ste završili test, jer naknadna prepravljanja odgovora u testu nisu moguća. Dokument sa detaljnim informacijama o prezentacijama možete preuzeti ovdje

Prijava grupa i navođenje odabrane teme obavlja se ili nakon redovnog časa predavanja ili mejlom na adresu fpnengleski@gmail.com najkasnije do 16. oktobra 2017. godine do 18.00 časova

Pri prijavljivanju za prezentaciju, OBAVEZNO treba navesti u mejlu ime, prezime, broj indeksa i studijski program za svakog člana grupe. Dovoljno je da jedan član grupe prijavi sve ostale kolege. 

VAŽNO: 

Prvi kolokvijum biće održan 27. novembra prema sljedećem rasporedu:

Studenti sa odsjeka za Politikologiju i međunarodne odnose:

14.05 - studenti sa brojem indeksa do 45

14.30 - studenti sa brojem indeksa od 46 i studenti starijih generacija

Studenti sa odsjeka za Socijalni rad i socijalnu politiku i studenti sa odsjeka za Evropske studije - 15.00 časova

Studenti sa odsjeka za Medijske studije i novinarstvo - 15.30 časova

Ispit će biti održan u sali III. Ispitu mogu pristupiti samo studenti koji na uvid podnesu INDEKS i LIČNU KARTU. 
Popravni rok biće održan 29. januara prema sljedećem rasporedu:

Studenti sa odsjeka za Politikologiju i međunarodne odnose - 11.00 časova

Studenti sa odsjeka za Socijalni rad i socijalnu politiku i studenti sa odsjeka za Evropske studije 11.35 časova

Studenti sa odsjeka za Medijske studije i novinarstvo - 11.35 časova

Ispit će biti održan u sali III. Ispitu mogu pristupiti samo studenti koji na uvid podnesu INDEKS i LIČNU KARTU. Prije nego pristupite domaćem zadatku obavezno treba pročitati tekst Lost & Found, koji se nalazi u materijalima koje treba iskopirati za čas u ponedjeljak, 15.10.2018. godine. Sve materijale za taj čas možete preuzeti ovdje (tekst se nalazi na početku dokumenta sa materijalima) .

Nakon što popunite obavezna polja (Vaše ime i prezime, broj indeksa, smjer) možete pristupiti postavljenim pitanjima. Molim Vas da na pitanja odgovarate kratko i konkretno, ne morate odgovarati punom rečenicom, jer je takve odgovore teško predvidjeti  i dodijeliti poene (dovoljno je upotrijebiti samo broj ako se to traži ili dvije -tri riječi). Odaberite neki od ponuđenih odgovora ili  odgovorite na postavljena pitanja (nije obavezno odgovoriti na sva pitanja u testu!) i potom kliknite na dugme SUBMIT na kraju testa. Kliknite na poruku View your score i pojaviće se broj poena koji ste ostvarili na testu i ukoliko ste ostvarili više od 7 poena (od ukupnih 15), ostvarili ste i 1 poen za ovaj zadatak. Krajnji rok za predaju domaćeg zadatka je srijeda, 15.10. do 12.00 časova. 

Link za domaći zadatak nalazi se ovdje. 

GOOD LUCK! 

P.S. Student ne može dva puta ili ponovo uraditi ovaj test, jer se nakon klika na dugme SUBMIT, automatski pohranjuje podatak sa imenom  i prezimenom studenta (koji je unesen na početku izade testa), i ponovno odgovaranje na pitanja neće biti uvaženo. Stoga, ne pritiskajte dugme SUBMIT dok niste sigurni da ste završili test, jer naknadna prepravljanja odgovora u testu nisu moguća. VAŽNO!!! 

OBAVEZNO PROČITATI UPUSTVO ZA IZRADU DOMAĆEG ZADATKA 

Zadatak je esejskog tipa i od studenata se očekuje da u nekoliko kratkih rečenica (u najmanje 80  riječi) odgovore na postavljenu temu. 

Molim vas da ne kopirate odgovore kolega - odgovorite na postavljenu temu kratko, jasno, ne morate se truditi da koristite komplikovane izraze ili previše bogat vokabular, ali neka odgovor bude Vaš, ma koliko jednostavan ili sveden bio. Takođe, puko kopiranje (tzv. copy/paste tehnika) teksta sa Interneta biće najstrožije sankcionisano.   

Kada završite, kliknite na dugme SUBMIT. Svaki odgovor koji bude smislen i koliko toliko uobličen donijeće vam 2 poena. Takođe, za svaki odgovor koji bude kopiran ili preuzet sa interneta, student će izgubiti 3 poena od poena predviđenih za domaće zadatke. 

GOOD LUCK! 


MATERIJALI SA ČASOVA 

MATERIJAL ZA ČAS KOJI JE ODRŽAN U PONEDJELJAK, 08.10.2018. MOŽETE PREUZETI OVDJE. 

Sve materijale za  čas održan u ponedjeljak 15.10.2018. možete preuzeti ovdje . 

MATERIJALI  ZA ČAS 

MATERIJAL ZA ČAS KOJI ĆE BITI ODRŽAN 29.10.2018. GODINE MOŽETE PREUZETI OVDJE. KAKO U PONEDJELJAK 22.10. NISMO ZAVRŠILI SVE  PREDVIĐENE VJEŽBE, NA ČAS TREBA DONIJETI I PROŠLONEDJELJNI MATERIJAL, A TAJ MATERIJAL MOŽETE PREUZETI OVDJE. 
OBAVJEŠTENJE - DOMAĆI ZADACI III i IV 


Treći domaći zadatak nalazi se OVDJE. Prije nego pristupite domaćem zadatku obavezno treba pogledati dokument Home and House Compounds. 

Nakon što popunite obavezna polja (Vaše ime i prezime, broj indeksa, smjer) možete pristupiti postavljenim pitanjima. Odaberite neki od ponuđenih odgovora ili  unesite odgovor malim slovima u odgovarajaćem vremenu (nije obavezno odgovoriti na sva pitanja u testu!) i potom kliknite na dugme SUBMIT na kraju testa. Kliknite na poruku View your score i pojaviće se broj poena koji ste ostvarili na testu i ukoliko ste ostvarili više od 11 poena (od ukupnih 18), ostvarili ste i 1 poen za ovaj zadatak. 

Link za četvrti domaći zadatak nalazi se ovdje. Ovaj domaći zadatak usredsređen je na gramatičke jedinice koje su obrađene na času, a prezentaciju sa svim neophodnim objašnjenjima možete preuzeti ovdjeDa biste ostvarili 1 poen za ovaj domaći zadatak morate imati 15 od predviđenih 20 poena. 

Krajnji rok za predaju domaćih zadataka je ponedjeljak, 5. novembar do 12.00 časova. OBAVJEŠTENJE - DOMAĆI ZADATAK V 


Peti domaći zadatak nalazi se  OVDJE. Prije nego pristupite domaćem zadatku obavezno treba pogledati tekst Plastic Planet kao i prezentaciju sa svim riječima iz teksta ('prezentaciju možete preuzeti ovdje) 

Nakon što popunite obavezna polja (Vaše ime i prezime, broj indeksa, smjer) možete pristupiti postavljenim pitanjima. Odaberite neki od ponuđenih odgovora i potom kliknite na dugme SUBMIT na kraju testa. Kliknite na poruku View your score i pojaviće se broj poena koji ste ostvarili na testu i ukoliko ste ostvarili više od 7 poena (od ukupnih 11), ostvarili ste i 1 poen za ovaj zadatak. 

Krajnji rok za predaju domaćih zadataka je ponedjeljak, 12. novembar do 12.00 časova. 


VAŽNO: 

Prvi kolokvijum biće održan 12. novembra 2018. godine prema sljedećem rasporedu:

Studenti sa odsjeka za Politikologiju i međunarodne odnose - 13.30 časova

Studenti sa odsjeka za Socijalni rad i socijalnu politiku i studenti sa odsjeka za Evropske studije 14.00 časova

Studenti sa odsjeka za Medijske studije i novinarstvo - 14.30 časova

Svi studenti starijih generacija (sa brojem indeksa 2017, 2016, 2015) polažu ispit u 14.30 časova. 

Ispit će biti održan u sali III. Ispitu mogu pristupiti samo studenti koji na uvid podnesu INDEKS i LIČNU KARTU. Šesti domaći zadatak nalazi se  OVDJE

Nakon što popunite obavezna polja (Vaše ime i prezime, broj indeksa, smjer) možete pristupiti postavljenim pitanjima. Odaberite neki od ponuđenih odgovora i potom kliknite na dugme SUBMIT na kraju testa. Kliknite na poruku View your score i pojaviće se broj poena koji ste ostvarili na testu i ukoliko ste ostvarili više od 15 poena (od ukupnih 22), ostvarili ste i 1 poen za ovaj zadatak. 

Krajnji rok za predaju domaćih zadataka je ponedjeljak, 26 novembar do 12.00 časova. 
OBAVJEŠTENJE 

MATERIJAL ZA ČAS KOJI ĆE BITI ODRŽAN U PONEDJELJAK, 24.12.2018. MOŽETE PREUZETI OVDJE. 

             

OBAVJEŠTENJE - DOMAĆI ZADATAK VIII


Domaći zadatak nalazi se ovdje. 

Nakon što popunite obavezna polja (Vaše ime i prezime, broj indeksa, smjer) možete pristupiti zadatku. 

Zadatak je esejskog tipa i od studenata se očekuje da u nekoliko kratkih rečenica (u najmanje 80  riječi) odgovore na postavljenu temu. 

Kada završite sa odgovaranjem na postavljenu temu, kliknite na dugme SUBMIT. Svaki odgovor koji bude smislen i  uobličen donijeće vam 2 poena. 

Krajnji rok za predaju domaćeg zadatka je ponedjeljak, 24.12. do 12.00 časova. 

VAŽNO!!! 

OBAVEZNO PROČITATI UPUSTVO ZA IZRADU DOMAĆEG ZADATKA 

Zadatak je esejskog tipa i od studenata se očekuje da u nekoliko kratkih rečenica (u najmanje 80  riječi) odgovore na postavljenu temu. 

Molim vas da ne kopirate odgovore kolega - odgovorite na postavljenu temu kratko, jasno, ne morate se truditi da koristite komplikovane izraze ili previše bogat vokabular, ali neka odgovor bude Vaš, ma koliko jednostavan ili sveden bio. Takođe, puko kopiranje (tzv. copy/paste tehnika) teksta sa Interneta biće najstrožije sankcionisano.   

Kada završite, kliknite na dugme SUBMIT. Svaki odgovor koji bude smislen i koliko toliko uobličen donijeće vam 2 poena. Takođe, za svaki odgovor koji bude kopiran ili preuzet sa interneta, student će izgubiti 3 poena od poena predviđenih za domaće zadatke.   HOMEWORK ASSIGNMENT VII


Sedmi domaći zadatak nalazi se ovdje.


Domaći zadatak zasniva se na tekstu Clinging Woman a taj tekst možete preuzeti OVDJE. Molim vas da unaprijed pročitate tekst i pogledate i nepoznate riječi koje možete naći ovdje.  

Nakon što popunite obavezna polja (Vaše ime i prezime, broj indeksa, smjer) možete pristupiti postavljenim pitanjima. Odaberite neki od ponuđenih odgovora ili  odgovorite na postavljena pitanja (nije obavezno odgovoriti na sva pitanja u testu!) i potom kliknite na dugme SUBMIT na kraju testa. Klinknite na poruku View your score i pojaviće se broj poena koji ste ostvarili na testu i ukoliko ste ostvarili više od 14 poena (od ukupnih 22), ostvarili ste i 1 poen za ovaj zadatak. 

Krajnji rok za predaju domaćeg zadatka je ponedjeljak 17.12. do 12.00 časova. 

GOOD LUCK! 

     
   OBAVJEŠTENJE 

MATERIJAL ZA ČAS KOJI ĆE BITI ODRŽAN U PONEDJELJAK, 10.12.2018. MOŽETE PREUZETI OVDJE. 


OBAVJEŠTENJE 

 Rezultate kolokvijuma nakon održanog popravnog roka možete preuzeti ovdje: 

Politikologija - međunarodni odnosi

Socijalna politika i socijalni rad

Medijske studije i novinarstvo

Evropske studije


Radove možete pogledati u četvrtak, 6.2.2018. godine od 13.10-13.30 časova u sali IV na Fakultetu političkih nauka. 


OBAVJEŠTENJE 

MATERIJAL ZA ČAS KOJI ĆE BITI ODRŽAN U PONEDJELJAK, 19.11.2018. MOŽETE PREUZETI OVDJE. PREZENTACIJE 

Dokument sa preliminarnim terminima izlaganja prezentacija možete preuzeti ovdje

Mole se studenti da dođu makar 10 minuta prije predviđenog izlaganja za čitavu grupu kako bi provjerili tehničke uslove i prebacili prezentaciju na kompjuter instaliran u sali III. Takođe, studentima se dobronamjerno savjetuje da prezentacije prebace na CD, jer je kompjuter koji će biti korišten za prezentacije vjerovatno prepun raznih virusa koji se upotrebom jednokratnog CD-a neće kasnije prenositi dalje. Vodite računa o trajanju preuzentacije, jer prezentacija treba da traje najviše 12-15 minuta kako bi svi studenti imali priliku da izlože svoj rad. 

Dokument sa kriterijumima za ocjenjivanje prezentacija i odbranim frazama koje mogu biti korisne za izlaganje možete preuzeti ovdje. Prezentacije će biti organizovane u terminu od 15.00 do 16.30 časova u sali III, svakog ponedjeljka počev od 15.10.2018. godine.

RASPORED PREDAVANJA ZA SVE STUDIJSKE PROGRAME I GODINE: 

ponedjeljak, 13.30-15.00 časova, sala III 


Završni ispit biće održan 14.januara 2019. godine prema sljedećem rasporedu:

Studenti sa odsjeka za Politikologiju i međunarodne odnose - 11.00 časova

Studenti sa odsjeka za Socijalni rad i socijalnu politiku i studenti sa odsjeka za Evropske studije 11.30 časova

Studenti sa odsjeka za Medijske studije i novinarstvo - 12.00 časova

Svi studenti starijih generacija (sa brojem indeksa 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 itd) polažu ispit u 12.00 časova. 

Ispit će biti održan u sali III. Ispitu mogu pristupiti samo studenti koji na uvid podnesu INDEKS i LIČNU KARTU. 

Popravni rok biće održan 22. januara 2019. godine u 11.00 časova. 

OBAVJEŠTENJE 

Tabelu sa poenima koje ste ostvarili za domaće zadatke možete preuzeti ovdje: 

Politikologija - međunarodni odnosi

Socijalna politika i socijalni rad

Medijske studije i novinarstvo

Evropske studije

Studentima koji nisu ostvarili predviđeni broj poena za odrđeni domaći zadatak nisu upisani poeni za taj domaći zadatak (za svaki zadatak postojao je određeni uslov, odnosno broj poena koje je student morao ostvariti da bi dobio  predviđene poene). 

U slučaju da smatrate da je došlo do bilo kakve greške u evidenciji poena kontaktirajte me putem mejla fpnengleski@gmail.com do 09.01. Svaki Vaš domaći zadatak arhiviran je i sačuvan i sve je lako provjeriti i ispraviti. Hvala na razumijevanju. 


POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT BIĆE ODRŽAN KAO ŠTO JE I PREDVIĐENO 25. JANUARA PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

STUDENTI SA ODSJEKA ZA POLITIKOLOGIJU I MEĐUNARODNE ODNOSE I EVROPSKE STUDIJE - 25.01. U 10.OO ČASOVA

STUDENTI SA ODSJEKA ZA SOCIJALNU POLITIKU I SOCIJALNI RAD I MEDIJSKE STUDIJE I NOVNARSTVO - 25.01. U 10.3O ČASOVA