OPŠTI ENGLESKI II 


LEVEL: B1.2 (level V) 

Cjelokupan materijal za II semestar možete preuzeti ovdje


OBAVJEŠTENJE


Radovi se mogu pogledati u ponedjeljak, 10. aprila od 10.45 do 11.15 časova u kabinetu 4, na Filološkom fakultetu (III sprat Ekonomskog fakulteta).
             UNIT SEVEN  

                Present Perfect (objašnjenja)                         Simple Past (objašnjenja)  

                                   Simple Past vs Present Perfect (vježbe) 

                                                                   Prezentacija 1           Prezentacija 2    

Materijal za čas (1.03.) možete preuzeti ovdje.  


                                                                               UNIT EIGHT  

Materijal za čas (7-8.03.) možete preuzeti ovdje.  

                                                        Conditional clauses                                                             Prezentacija 3                                                                                          UNIT NINE 

           
                Modalni glagoli (objašnjenja)                             Modalni glagoli (vježbe)                 Modalni glagoli (vježba i rješenja) 

                                                          Prezentacija 4,5 (sa upustvima za polaganje kolokvijuma) 

Materijal za čas (22. 03.) možete preuzeti ovdje.  


MIDTERM TEST


Probni test možete preuzeti ovdje.

Rješenja probnog testa možete preuzeti ovdje

Obavještenje sa terminima polaganja kolokvijuma možete preuzeti ovdje


                                                                                                UNIT TEN


                                Prezentacija 6        


                                                                                             UNIT ELEVEN


                                                                                                                 Prezentacija 7                                 

Materijal za čas (12. 04.) možete preuzeti ovdje.  
OBAVJEŠTENJE 

Rezultate nakon održanog avgustovskog roka možete preuzeti ovdje: 

Radovi se mogu pogledati u petak, 16.09. od 11.20 do 11.40 u kabinetu 4 na Filološkom fakultetu (III sprat Ekonomskog fakulteta)


Probni test za završni ispit možete preuzeti ovdje.

Rješenja probnog testa možete preuzeti ovdje
            UNIT SEVEN  

     Present Perfect (objašnjenja)                                                   Simple Past (objašnjenja)  

                   Simple Past vs Present Perfect (vježbe) 

                                             Prezentacija 1                              Prezentacija 2 


                                                                                 UNIT EIGHT  

                                        Conditional clauses                                         Prezentacija 3 


                                                                                UNIT NINE 

           
                Modalni glagoli (objašnjenja)                             Modalni glagoli (vježbe)            Modalni glagoli (vježba i rješenja) 

                                                          Prezentacija 4,5 (sa upustvima za polaganje kolokvijuma) 


MIDTERM TEST

Obavještenje sa terminima polaganja kolokvijuma možete preuzeti ovdje.

Probni test možete preuzeti ovdje.

Rješenja probnog testa možete preuzeti ovdje                                                          HOMEWORK ASSIGNMENTS

                                       Translation exercise                        Indirect questions/question tags 


                                                                             UNIT TEN


                                  Prezentacija 6                                                                                                                                 UNIT ELEVEN


                                             Prezentacija 7                                                  Indirect questions (vježba) 

Prezentacija 8 

  UNIT TWELVE

Prezentacija 9 (indirektni govor) 


Rezultate nakon održanog popravnog završnog ispita možete preuzeti ovdje:

 

Make a Free Website with Yola.