DOMAĆI ZADATAK IV

Četvrti domaći zadatak nalazi se OVDJE.

Nakon što popunite obavezna polja (Vaše ime i prezime, broj indeksa, smjer) možete pristupiti zadatku. 

Zadatak je esejskog tipa i od studenata se očekuje da u nekoliko kratkih rečenica (u najmanje 80  riječi) odgovore na postavljenu temu. 

Kada završite sa odgovaranjem na postavljenu temu, kliknite na dugme SUBMIT. Svaki odgovor koji bude smislen i  uobličen donijeće vam 2 poena. 

Krajnji rok za predaju domaćeg zadatka je petak, 27.04. do 12.00 časova. OBAVJEŠTENJE U VEZI SA POPRAVNIM ROKOM ZA PISMENI DIO ISPITA

Popravni rok biće održan u terminu od 7. do 11. maja. Tačan termin biće određen nakon dogovora sa studentima. 

Svi studenti koji nisu polagali kolokvijum u redovnom roku ili nisu zadovoljni ostvarenim rezultatom mogu ponovo polagati u popravnom roku. Student ne mora poništavati ostvareni rezultat, već je dovoljno da se pojavi i polaže u popravnom roku, i u tom slučaju automatski se briše prethodno ostvareni rezultat i kao konačan računa se isključivo rezultat iz popravnog roka. 


OBAVJEŠTENJA U VEZI SA USMENIM IZLAGANJEM


Raspored za usmene vježbe za 27.04.2018. možete preuzeti ovdje:
Politikologija/Međunarodni odnosi (ažurirani spisak)   
medijske studije i novinarstvo
EVROPSKE STUDIJE 

Popravni rok za usmeno izlaganje za sve studente koji nisu imali izlaganje u redovnim rokovima ili nisu zadovoljni ostvarenim rezultatom biće održan 4. maja u 14.40. Tekstovi za ovaj rok biće naknadno objavljeni. 

 
Studenti sa odsjeka za Politikologiju i međunarodne odnose mogu preuzeti materijal za 27.04.ovdje:

Memes 
Malnutrition
Gender Equality 
Data Breach 
Elderly  
Household help 

Studenti sa odsjeka za Medijske studije i novinarstvo mogu preuzeti tekstove za 27.04. ovdje: 

Mumbai News
NewsweekMATERIJAL ZA KOLOKVIJUM

Materijale koji su obrađivani do kolokvijuma možete preuzeti ovdje:

Food Theft (tekst)

Future Forms (prezentacija)


Travel and Holidays (prezentacija sa prevodom i rješenjima vježbi)


Probni test za kolokvijum možete preuzeti ovdje.

Glosar sa najvažnijim kolokacijama možete preuzeti ovdje. Glosar je zamišljen kao skup izraza koje treba savladati za kolokvijum, a neke riječi su prosto dodate kako bi vam bilo lakše da zapamtite ključnu riječ (jer se, kao što i sami znate, riječi znatno lakše pamte kroz izraze nego izlovano). 
OBAVJEŠTENJA u vezi sa usmenim izlaganjem


Raspored za usmene vježbe za 20.04.2018. možete preuzeti ovdje:
Politikologija/Međunarodni odnosi  
Socijalna politika i socijalni rad

Studenti sa odsjeka za Politikologiju i međunarodne odnose mogu preuzeti materijal za 20.04.ovdje:

Memes 
Gender Equality 
Data Breach 

Studenti sa odsjeka za Socijalnu politiku i socijalni rad mogu preuzeti tekstove za 20.04. ovdje: 

Sharenting
Elderly  
Household help   
DOMAĆI ZADATAK

Treći domaći zadatak nalazi se OVDJE.

Nakon što popunite obavezna polja (Vaše ime i prezime, broj indeksa, smjer) možete pristupiti zadatku. 

Zadatak je esejskog tipa i od studenata se očekuje da u nekoliko kratkih rečenica (u najmanje 80  riječi) odgovore na postavljenu temu. 

Kada završite sa odgovaranjem na postavljenu temu, kliknite na dugme SUBMIT. Svaki odgovor koji bude smislen i  uobličen donijeće vam 2 poena. 

Krajnji rok za predaju domaćeg zadatka je ponedjeljak, 02.04. do 12.00 časova. 

VAŽNO!!! 

OBAVEZNO PROČITATI UPUSTVO ZA IZRADU DOMAĆEG ZADATKA 

Zadatak je esejskog tipa i od studenata se očekuje da u nekoliko kratkih rečenica (u najmanje 80  riječi) odgovore na postavljenu temu. 

Molim vas da ne kopirate odgovore kolega - odgovorite na postavljenu temu kratko, jasno, ne morate se truditi da koristite komplikovane izraze ili naročito bogat vokabular, ali neka odgovor bude vaš, ma koliko jednostavan ili sveden bio. Takođe, puko kopiranje (tzv. copy/paste tehnika) teksta sa Interneta biće najstrožije sankcionisano.   

Kada završite, kliknite na dugme SUBMIT. Svaki odgovor koji bude smislen i koliko toliko uobličen donijeće vam 2 poena. Takođe, za svaki odgovor koji bude kopiran ili preuzet sa interneta, student će izgubiti 3 poena od poena predviđenih za domaće zadatke. 

GOOD LUCK! 


Studenti sa odsjeka za Međunarodne odnose mogu preuzeti materijal za 30.03.ovdje:

Jerusalem is the Capital 
Gun Violence 
South Africa Floods 

Studenti sa odsjeka za Medijske studije i novinarstvo mogu preuzeti tekstove za 30.03. ovdje: 

Napalm Girl Photo
Twitter and Freedom of Speech  
Journalism - deadly profession  VAŽNO:
Materijal za čas koji će biti održan 09.03. možete preuzeti ovdje
Materijal za 16.03. možete preuzeti ovdje:

Babies Given Away
Bullying 
Uniforms for Rich Kids 
Materijal za 09.03. možete preuzeti ovdje:
Malnutrition in Africa
Gun Control
Nutella Riots 


Materijal za 02.03. možete preuzeti ovdje:

Polar Bears Starving
Trump Being Trump
Armani Uniforms - Really? 


Kolokvijum će biti održan 13. aprila 2018. godine prema sljedećem rasporedu:

  • studenti sa odsjeka za Politikologiju i međunarodne odnose - 13.30 časova
  • studenti sa odsjeka za Socijalnu politiku i Socijalni rad, Medijske studije i novinarstvo i Evropske studije - 14.00 časova 
Tabele sa rezultatima kolokvijuma možete preuzeti ovdje: 

Radove možete pogledati u ponedjeljak, 16.04. od 13.00 do 13.30 časova, u kabinetu 4 na Filološkom fakultetu (III sprat Ekonomskog fakulteta).