OBAVJEŠTENJE


Tabele sa rezultatima nakon održanog popravnog roka možete preuzeti ovdje: 

Radove možete pogledati u četvrtak, 21.05. od 11.15 do 11.45 časova, u kabinetu 4 na Filološkom fakultetu (III sprat Ekonomskog fakulteta).

U avgustovskom roku studenti mogu ponovo polagati i kolokvijum i završni ispit. Nakon održanih pismenih djelova ispita sztudenti mogu polagati i usmeni dio ispita, a materijal za taj dio čine sljedeći tekstovi: 

Studenti sa odsjeka za Politikologiju i međunarodne odnose mogu preuzeti materijal za avgustovski rok ovdje: 

Memes 
Mumbai News
Gender Equality 
Data Breach 
Polar Bears Starving
Armani Uniforms - Really? 
Malnutrition in Africa
Gun Control

Studenti sa odsjeka za Socijalnu politiku i socijalni rad mogu preuzeti materijal za avgustovski rok ovdj: 

Sharenting
Elderly  
Household help   
Babies Given Away
Bullying 
Uniforms for Rich Kids 

Studenti sa odsjeka za Medijske studije i novinarstvo mogu preuzeti materijal za avgustovski rok ovdje: 

Mumbai News
Newsweek
Napalm Girl Photo
Twitter and Freedom of Speech  
Journalism - deadly profession  

Studenti sa odsjeka za Evropske studijemogu preuzeti materijal za avgustovski rok ovdje

Napalm Girl Photo
Sharenting
Trump Being Trump

MATERIJAL ZA ZAVRŠNI ISPIT

Probni test za završni ispit možete preuzeti ovdje


I vježba: Word Formation (sa rješenjima)

II vježba: Conditional Clauses: Prezentacija

                                                            Vježbe (rješenja vježbi možete naći u prezentaciji iznad) 

III vježba: Confusing Words (sa rješenjima) 

IV vježba: Idioms about Time

V vježba: Vocabulary - Spisak riječi za ovu vježbu možete preuzeti ovdje.

VII vježba: Wishes and Regrets: Prezentacija

                                                                 Vježbe (rješenja vježbi možete naći u prezentaciji iznad) MATERIJAL ZA KOLOKVIJUM

Materijale koji su obrađivani do kolokvijuma možete preuzeti ovdje:

Food Theft (tekst)

Future Forms (prezentacija)


Travel and Holidays (prezentacija sa prevodom i rješenjima vježbi)


Probni test za kolokvijum možete preuzeti ovdje.

Glosar sa najvažnijim kolokacijama možete preuzeti ovdje. Glosar je zamišljen kao skup izraza koje treba savladati za kolokvijum, a neke riječi su prosto dodate kako bi vam bilo lakše da zapamtite ključnu riječ (jer se, kao što i sami znate, riječi znatno lakše pamte kroz izraze nego izlovano). OBAVJEŠTENJA u vezi sa usmenim izlaganjem


Raspored za usmene vježbe za 20.04.2018. možete preuzeti ovdje:
Politikologija/Međunarodni odnosi  
Socijalna politika i socijalni rad

Studenti sa odsjeka za Politikologiju i međunarodne odnose mogu preuzeti materijal za 20.04.ovdje:

Memes 
Gender Equality 
Data Breach 
Polar Bears Starving
Armani Uniforms - Really? 
Malnutrition in Africa
Gun Control

Studenti sa odsjeka za Socijalnu politiku i socijalni rad mogu preuzeti tekstove za 20.04. ovdje: 

Sharenting
Elderly  
Household help   DOMAĆI ZADATAK IV

Četvrti domaći zadatak nalazi se OVDJE.

Nakon što popunite obavezna polja (Vaše ime i prezime, broj indeksa, smjer) možete pristupiti zadatku. 

Zadatak je esejskog tipa i od studenata se očekuje da u nekoliko kratkih rečenica (u najmanje 80  riječi) odgovore na postavljenu temu. 

Kada završite sa odgovaranjem na postavljenu temu, kliknite na dugme SUBMIT. Svaki odgovor koji bude smislen i  uobličen donijeće vam 2 poena. 

Krajnji rok za predaju domaćeg zadatka je petak, 27.04. do 12.00 časova. 

DOMAĆI ZADATAK

Treći domaći zadatak nalazi se OVDJE.

Nakon što popunite obavezna polja (Vaše ime i prezime, broj indeksa, smjer) možete pristupiti zadatku. 

Zadatak je esejskog tipa i od studenata se očekuje da u nekoliko kratkih rečenica (u najmanje 80  riječi) odgovore na postavljenu temu. 

Kada završite sa odgovaranjem na postavljenu temu, kliknite na dugme SUBMIT. Svaki odgovor koji bude smislen i  uobličen donijeće vam 2 poena. 

Krajnji rok za predaju domaćeg zadatka je ponedjeljak, 02.04. do 12.00 časova. 

VAŽNO!!! 

OBAVEZNO PROČITATI UPUSTVO ZA IZRADU DOMAĆEG ZADATKA 

Zadatak je esejskog tipa i od studenata se očekuje da u nekoliko kratkih rečenica (u najmanje 80  riječi) odgovore na postavljenu temu. 

Molim vas da ne kopirate odgovore kolega - odgovorite na postavljenu temu kratko, jasno, ne morate se truditi da koristite komplikovane izraze ili naročito bogat vokabular, ali neka odgovor bude vaš, ma koliko jednostavan ili sveden bio. Takođe, puko kopiranje (tzv. copy/paste tehnika) teksta sa Interneta biće najstrožije sankcionisano.   

Kada završite, kliknite na dugme SUBMIT. Svaki odgovor koji bude smislen i koliko toliko uobličen donijeće vam 2 poena. Takođe, za svaki odgovor koji bude kopiran ili preuzet sa interneta, student će izgubiti 3 poena od poena predviđenih za domaće zadatke. 

GOOD LUCK! 


Studenti sa odsjeka za Međunarodne odnose mogu preuzeti materijal za 30.03.ovdje:

Jerusalem is the Capital 
Gun Violence 
South Africa Floods 

Studenti sa odsjeka za Medijske studije i novinarstvo mogu preuzeti tekstove za 30.03. ovdje: 

Napalm Girl Photo
Twitter and Freedom of Speech  
Journalism - deadly profession  VAŽNO:
Materijal za čas koji će biti održan 09.03. možete preuzeti ovdje
Materijal za 16.03. možete preuzeti ovdje:

Babies Given Away
Bullying 
Uniforms for Rich Kids 
Materijal za 09.03. možete preuzeti ovdje:
Malnutrition in Africa
Gun Control
Nutella Riots 


Materijal za 02.03. možete preuzeti ovdje:

Polar Bears Starving
Trump Being Trump
Armani Uniforms - Really? 


Kolokvijum će biti održan 13. aprila 2018. godine prema sljedećem rasporedu:

  • studenti sa odsjeka za Politikologiju i međunarodne odnose - 13.30 časova
  • studenti sa odsjeka za Socijalnu politiku i Socijalni rad, Medijske studije i novinarstvo i Evropske studije - 14.00 časova 
Tabele sa rezultatima kolokvijuma možete preuzeti ovdje: 

Radove možete pogledati u ponedjeljak, 16.04. od 13.00 do 13.30 časova, u kabinetu 4 na Filološkom fakultetu (III sprat Ekonomskog fakulteta).

OBAVJEŠTENJA U VEZI SA USMENIM IZLAGANJEM


Popravni rok za usmeno izlaganje za sve studente koji nisu imali izlaganje u redovnim rokovima ili nisu zadovoljni ostvarenim rezultatom biće održan 4. maja nakon redovnog časa. 


Studenti sa odsjeka za Politikologiju i međunarodne odnose mogu preuzeti materijal za popravni rok koji će biti održan 4. maja u 14.30 ovdje: 

Memes 
Mumbai News
Gender Equality 
Data Breach 
Polar Bears Starving
Armani Uniforms - Really? 
Malnutrition in Africa
Gun Control

Studenti sa odsjeka za Socijalnu politiku i socijalni rad mogu preuzeti materijal za popravni rok koji će biti održan 4. maja u 15.00 ovdje: 

Sharenting
Elderly  
Household help   
Babies Given Away
Bullying 
Uniforms for Rich Kids 

Studenti sa odsjeka za Medijske studije i novinarstvo mogu preuzeti materijal za popravni rok koji će biti održan 4. maja u 15.20 ovdje: 

Mumbai News
Newsweek
Napalm Girl Photo
Twitter and Freedom of Speech  
Journalism - deadly profession  

Studenti sa odsjeka za Evropske studije mogu preuzeti materijal za popravni rok koji će biti održan 4. maja u 14.30 ovdje: 

Napalm Girl Photo
Sharenting
Trump Being Trump

OBAVJEŠTENJE U VEZI SA POPRAVNIM ROKOM ZA PISMENI DIO ISPITA

Popravni rok biće održan 08.05.2018. godine u 19.00 časova, u sali III. 

Svi studenti koji nisu polagali kolokvijum u redovnom roku ili nisu zadovoljni ostvarenim rezultatom mogu ponovo polagati u popravnom roku. Student ne mora poništavati ostvareni rezultat, već je dovoljno da se pojavi i polaže u popravnom roku, i u tom slučaju automatski se briše prethodno ostvareni rezultat i kao konačan računa se isključivo rezultat iz popravnog roka. Tabele sa rezultatima nakon održanog popravnog roka možete preuzeti ovdje: 

Radove možete pogledati u petak, 11.05. od 12.40 do 13.00 časova, u kabinetu 4 na Filološkom fakultetu (III sprat Ekonomskog fakulteta).

VAŽNO! 

MATERIJAL ZA ČAS


Materijal koji treba uraditi za čas u petak, 11.05.2018. godine možete naći ovdje.

Prezentaciju sa objašnjenjima o tome kako se grade konstrukcije za izražavanje želja (I wish, it is time, it is about time...) možete preuzeti ovdje

DOMAĆI ZADATAK  V


Peti domaći zadatak nalazi se OVDJE.

Nakon što popunite obavezna polja (Vaše ime i prezime, broj indeksa, smjer) možete pristupiti zadatku. 

Zadatak je esejskog tipa i od studenata se očekuje da u nekoliko kratkih rečenica (u najmanje 80  riječi) odgovore na postavljenu temu. 

Izaberite jednu od ponuđene tri teme i vodeći računa o upotrebi uslovnih rečenica (kondicionala) napišite svoj odgovor u za to predviđen prostor. Teme su:

 1. IF YOU WERE GRANTED THREE WISHES, WHAT WOULD THEY BE? 

2. IF YOU HAD TIME MACHINE, WHAT HISTORICAL PERIOD WOULD YOU GO TO AND WHY? 

3. IF ONLY ONE BOOK EXISTED, WHICH BOOK WOULD YOU LIKE IT TO BE?

Kada završite sa odgovaranjem na postavljenu temu, kliknite na dugme SUBMIT. Svaki odgovor koji bude smislen i  uobličen donijeće vam 2 poena. 

Krajnji rok za predaju domaćeg zadatka je petak, 11.05. do 12.00 časova. REZULTATI ISPITA OBJAVLJENI SU NA ZVANIČNOJ STRANICI FAKULTETA.

Radove možete pogledati u ponedjeljak, 11.juna 2018. godine od 18.10 do 18.30 časova, u kabinetu 4 (III sprat Ekonomskog fakulteta). 

VAŽNO: Mole se studenti da se ne obraćaju sa molbom da im se dodaju poeni, koliko god poena da im nedostaje za veću ocjenu  - 2, 3 ili 5, jer će takve molbe biti ignorisane. Popravni rok postoji upravo kako bi studenti popravili rezultat ostvaren u redovnom roku. Zaista se izvinjavam  svim studentima koji nisu ni pomislili da traže bilo šta što nisu zaslužili (a njih je naravno veliki broj), ali ovo obavještenje namijenjeno je samo onima koji sebi daju za pravo da šalju mejlove sa neosnovanim zahtjevima.

Popravni rok biće održan 18. juna, a tačan termin ispita biće blagovremeno istaknut.