STRUČNI ENGLESKI III 

Skriptu za prvi semestar možete preuzeti ovdje 

Glosar možete preuzeti ovdje
OBAVJEŠTENJE


Rezultate nakon održanog dodatnog ispitnog roka (11.09.) možete preuzeti ovdje: 

Radovi se mogu pogledati u četvrtak, 14.09. od 09.30 do 10.00 časova, u kabinetu 4 na Filološkom fakultetu (III sprat Ekonomskog fakulteta).  

USMENI ISPIT BIĆE ODRŽAN 14.09. PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

Studenti sa odsjeka za Međunarodne odnose - 14.09. u 10.00 časova (kabinet profesora, III sprat Ekonomskog fakulteta) 

Studenti sa odsjeka za Politikologiju - 14.09. u 10.30 časova (kabinet profesora, III sprat Ekonomskog fakulteta) 

Studenti sa odsjeka za Evropske studije  - 14.09. u 10.00 časova (kabinet profesora, III sprat Ekonomskog fakulteta) 


Svi studenti mogu polagati usmeni-završni ispit bez obzira na rezultat ostvaren u toku semestra. Maksimalan broj poena na usmenom ispitu je 40. 

Usmeni ispit je podijeljen u tri cjeline - čitanje odabranog pasusa, prevod i razgovor na određenu temu.

Studenti će dobiti listicu na kojoj se nalaze tri odjeljka (ili rečenice) iz nekog od tekstova koji su dati u skripti i koji su obrađivani i prevedeni na časovima. Od studenata se očekuje da odabrane pasuse pročitaju i prevedu, vodeći računa o izgovoru, akcentu i padežima (prilikom prevođenja). 

Nakon čitanja i prevoda određenog pasusa, od studenata se očekuje da na koherentan način iznesu svoje mišljenje o nekoj od tema koje su obrađivane na časovima u toku semestra. Određeni broj tema za razgovor može se naći nakon svakog teksta u skripti. Studentima može biti data i određena fotografija ili crtež kako bi iznijeli svoj stav o prikazanom problemu (koji se naravno tiče neke od obrađivanih tema), a sve u cilju podsticanja razgovora. 

Za svaki dio usmenog ispita predviđen je određeni dio poena (10 poena za čitanje, 15 poena za prevod i 15 poena za razgovor) a konačan rezultat se dobija sabiranjem ova tri dijela ispita. Poeni sa usmenog ispita biće dodati poenima ostvarenim u toku semestra i na taj način biće formirana konačna ocjena.

Svi studenti koji ne budu zadovoljni rezultatom ostvarenim na usmenom ispitu mogu ponovo polagati u popravnom roku koji će biti održan krajem januara. U tom slučaju, kao konačan računa se isključivo rezultat ostvaren u popravnom roku, a prethodno ostvareni rezultat se automatski briše. 

 UNIT ONE - TWENTY FIRST CENTURY AND ITS CHALLENGES

      Glossary         Prezentacija     Prezentacija II     Progress test (collocations) 

VAŽNO: Šifra za sve prezentacije je "fpn" (malim slovima). 

UNIT TWO - THE UNITED NATIONS

              Glossary       Progress test (collocations)      Translation exercise         Translation exercise (key)  

                   Prezentacija III                         Prezentacija IV 

                  Correct the mistakes               Correct the mistakes (key) 

                                                                                                       Prezentacija V 

                                                                                     PRIPREMA ZA PRVI KOLOKVIJUM

                                                                  Mid-term mock test                   Mid-term mock test - key 

  UNIT THREE - THE UNITED NATIONS (SYSTEM AND STRUCTURE I)

                          Glossary                                  Progress test (collocations)                        

                 Prezentacija VI                Prezentacija VII

        UNIT FOUR - THE UNITED NATIONS III (SYSTEM AND STRUCTURE II)

                      Glossary          Progress test (collocations)     Prezentacija VIII 

                                                                                              Prezentacija IX         

   UNIT FIVE - INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANISATIONS

                                                                      Glossary         Progress test (collocations)         Prezentacija X          

                                                                                                          Prezentacija XI 

DRUGI KOLOKVIJUM 

Probni test za drugi kolokvijum možete preuzeti ovdje.

Rješenja drugog kolokvijuma možete preuzeti ovdje. 

Pregled zemalja i pridjeva nacionalnosti možete preuzeti ovdje. Dat je pregled najznačajnih država i izvedenih pridjeva, a za ispit treba pripremiti samo izvedenice koje se nalaze i u knjizi, a ne sve one koje su date u priloženom dokumentu. Rezultate nakon održanog popravnog roka možete preuzeti ovdje: UNIT TWO - THE UNITED NATIONS

              Glossary                Translation exercise 

                    Translation exercise (key)       Prezentacija III 

   Correct the mistakes               Correct the mistakes (key) 

                   Prezentacija IV                      Prezentacija V 

        Mid-term mock test         Mid-term mock test - key 

Mock test - prezentacija 

   UNIT THREE - THE UNITED NATIONS (SYSTEM AND STRUCTURE I)

            Glossary                        English syntax revisited  

                 Prezentacija VI                Prezentacija VII

        UNIT FOUR - THE UNITED NATIONS III                 (SYSTEM AND STRUCTURE II)

                      Glossary              Prezentacija VIII 

                                      Prezentacija IX         

   UNIT FIVE - INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANISATIONS

                     Prezentacija X                                 Glossary     

Prezentacija XI 


ZAVRŠNI ISPIT 

Probni test za završni ispit možete preuzeti ovdje.

Rješenja probnog završnog testa možete preuzeti ovdje. 

Pregled zemalja i pridjeva nacionalnosti možete preuzeti ovdje. Dat je pregled najznačajnih država i izvedenih pridjeva, a za ispit treba pripremiti samo izvedenice koje se nalaze i u knjizi, a ne sve one koje su date u priloženom dokumentu. Raspored polaganja usmenog ispita možete preuzeti ovdje:

Međunarodni odnosi

Evropske studije i Politikologija  

Pojedinačni zahtjevi za odlaganje usmenog ispita neće biti uvaženi, jer svi studenti polažu pod istim uslovima. Kako usmeni dio ispita nije obavezan dio ispita iz Engleskog jezika, popravni rok za ovaj dio ispita neće biti organizovan. 

Teme za usmeni ispit možete preuzeti ovdje.


SVI STUDENTI KOJI NISU POLAGALI KOLOKVIJUM U REDOVNOM ROKU ILI NISU ZADOVOLJNI OSTVARENIM REZULTATOM MOGU PONOVO POLAGATI U POPRAVNOM ROKU. POPRAVNI ROK BIĆE ODRŽAN 23. DECEMBRA U 09:00 ČASOVA. 

STUDENT NE MORA PONIŠTAVATI OSTVARENI REZULTAT, VEĆ JE DOVOLJNO DA SE POJAVI I POLAŽE U POPRAVNOM ROKU, I U TOM SLUČAJU AUTOMATSKI SE BRIŠE PRETHODNO OSTVARENI REZULTAT I KAO KONAČAN RAČUNA SE ISKLJUČIVO REZULTAT IZ POPRAVNOG ROKA.

Raspored polaganja usmenog ispita možete preuzeti ovdje:

Međunarodni odnosi

Evropske studije i Politikologija  

Pojedinačni zahtjevi za odlaganje usmenog ispita neće biti uvaženi, jer svi studenti polažu pod istim uslovima. Kako usmeni dio ispita nije obavezan dio ispita iz Engleskog jezika, popravni rok za ovaj dio ispita neće biti organizovan. 

Teme za usmeni ispit možete preuzeti ovdje.

Obavještenje sa terminima polaganja kolokvijuma možete preuzeti ovdjeOBAVJEŠTENJE

Obavještenje o avgustovskom roku možete preuzeti ovdje

Dokument: "Moj glosar" možete preuzeti ovdje

Rezultate nakon popravnog roka možete preuzeti ovdje: 

Obavještenje o usmenom ispitu možete preuzeti ovdje

Svi studenti koji su predali popunjen glosar i polože makar jedan od dva dijela ispita u redovnom ili popravnom roku imaće pravo na još jedan dodatni rok koji će biti održan 26. januara u 10:00 časova. U dodatnom roku studenti će ispit polagati usmeno. Usrdno se mole svi studenti da nauče kolokacije iz glosara, jer svrha pripremanja glosara definitivno nije u pukom prepisivanju riječi i sintagmi. 

Pregled zemalja i pridjeva nacionalnosti možete preuzeti ovdje. Dat je pregled najznačajnih država i izvedenih pridjeva, a za ispit treba pripremiti samo izvedenice koje se nalaze i u knjizi, a ne sve one koje su date u priloženom dokumentu. 

Rješenja probnog završnog testa možete preuzeti ovdje

Dokument se sastoji od dva dijela - U prvom dijelu dat je pregled riječi iz svih obrađenih tekstova i njihovi prevodni ekvivalenti. Ovaj dio glosara studenti treba da pripreme za usmeni dio ispita. 

Drugi dio glosara je zamišljen kao vježba, koju bi svaki student koji želi da uspješno položi ovaj predmet, trebalo da uradi. Dat je pregled kolokacija iz tekstova, na našem jeziku, i predviđeno je da studenti sami popune dio koji se tiče prevoda odabranih kolokacija na engleski jezik. Svi studenti koji do završnog ispita, 12. januara, predaju popunjen drugi dio glosara (napomena: glosar treba popuniti isključivo ručno i odštampati i tako predati, nikako u elektronskoj formi) biće nagrađeni sa 5 poena, koji će se dodati na ukupan broj osvojenih poena u toku semestra. Studenti koji urade ovaj zadatak, a ipak ne polože ispit u redovnom i popravnom roku, mogu očekivati određene povlastice (o čemu se radi studenti će biti obaviješteni u popravnom roku). Molim Vas da o ovoj vježbi obavijestite sve kolege, kako bi svi bili upoznati sa ovim zadatkom, od koga studenti mogu imati višestruku korist. 

Napominjem da je riječ o nacrtu dokumenta, koji još uvijek nije konačan, i svaka primjedba ili komentar su dobrodošli. 

VAŽNO: Studenti mogu polagati usmeni i završni ispit bez obzira na rezultat ostvaren na kolokvijumu, jer u avgustovskom roku studenti polažu ili dio ispita koji nisu položili u toku semestra ili čitav ispit (ukoliko nisu položili ni kolokvijum ni završni ispit). Poeni ostvareni u toku semestra važe do kraja avgustovskog roka.

Popravni kolokvijum i popravni završni ispit biće održani istog dana, u drugoj polovini januara, najkasnije do 25. januara. 

Popravni završni ispit biće održan 1. februara od 10:15 časova za sve studente. Obavještenje sa terminima polaganja popravnog završnog ispita možete preuzeti ovdje. 

VAŽNO: Obavještenje o usmenom ispitu koji će takođe biti održan 1. februara možete preuzeti ovdje. Mole se studenti da detaljno pročitaju obavještenje jer su u njemu navedeni odgovori na sva eventualna pitanja u vezi sa usmenim ispitom. 
OBAVJEŠTENJE

Konačne rezultate možete preuzeti ovdje: 

OBAVJEŠTENJE O AVGUSTOVSKOM ROKU 

 PISMENI ISPIT IZ STRUČNOG ENGLESKOG III  BIĆE ODRŽAN 12. SEPTEMBRA U 10:00 ČASOVA.

 USMENI ISPIT IZ STRUČNOG ENGLESKOG III  BIĆE ODRŽAN 12. SEPTEMBRA U 12:00 ČASOVA.

 PISMENI ISPIT MOGU POLAGATI SVI STUDENTI KOJI POLAŽU ZA OCJENU D ILI VIŠE. U AVGUSTOVSKOM ROKU STUDENTI MOGU PONOVO POLAGATI I KOLOKVIJUM I ZAVRŠNI ISPIT. NA STUDENTIMA JE DA ODLUČE KOJI DIO ISPITA ĆE POLAGATI U VANREDNOM ROKU.

USMENI ISPIT POLAŽU SVI STUDENTI KOJI POLAŽU ZA PRELAZNU OCJENU, OCJENU E, BEZ OBZIRA NA TO KOLIKO SU POENA SAKUPILI U TOKU SEMESTRA. NA USMENOM ISPITU STUDENTI TREBA DA POKAŽU DA SAVLADALI KOLOKACIJE IZ GLOSARA.

 STUDENTI SAMI BIRAJU DA LI ĆE ISPIT POLAGATI USMENO ILI PISMENO.Ažuriran i dopunjen raspored polaganja usmenog ispita  možete preuzeti ovdje: