STRUČNI ENGLESKI III


Skriptu za prvi semestar možete preuzeti ovdje 

Glosar možete preuzeti ovdje


OBAVJEŠTENJE


Popravni rok biće održan 31. januara prema sljedećem rasporedu:

11.00 časova - studenti sa odsjeka za Politikologiju

12.00 časova - studenti sa odsjeka za Međunarodne odnose

Ispit će biti održan u kabientu profesora - kabinet br. 1, Filološki fakultet, III sprat Ekonomskog fakulteta. 

Porpavni rok za studente sa odsjeka za Evropske studije biće održan 2. februara u 10.30 na Fakultetu političkih nauka (sala I). 

REZULTATE NAKON POPRAVNOG ROKA MOŽETE PREUZETI OVDJE:

Politikologija

Evropske studije

Međunarodni odnosi 

Radove možete pogledati u srijedu 10.01. od 10.20-10.50 časova u kabinetu 4 na Filološkom fakultetu (III sprat Ekonomskog fakulteta). 


OBAVJEŠTENJE U VEZI SA USMENIM ISPITOM 

Svi studenti mogu polagati usmeni-završni ispit bez obzira na rezultat ostvaren u toku semestra. Maksimalan broj poena na usmenom ispitu je 50. 

Usmeni ispit je podijeljen u tri cjeline - čitanje odabranog pasusa, prevod i razgovor na određenu temu.

Studenti će dobiti listicu na kojoj se nalaze tri odjeljka (ili rečenice) iz nekog od tekstova koji su dati u skripti i koji su obrađivani i prevedeni na časovima. Od studenata se očekuje da odabrane pasuse pročitaju i prevedu, vodeći računa o izgovoru, akcentu i padežima (prilikom prevođenja).

Nakon čitanja i prevoda određenog pasusa, od studenata se očekuje da na koherentan način iznesu svoje mišljenje o nekoj od tema koje su obrađivane na časovima u toku semestra. Određeni broj tema za razgovor može se naći nakon svakog teksta u skripti. Studentima može biti data i određena fotografija ili crtež kako bi iznijeli svoj stav o prikazanom problemu (koji se naravno tiče neke od obrađivanih tema), a sve u cilju podsticanja razgovora.

Za svaki dio usmenog ispita predviđen je određeni dio poena, a konačan rezultat se dobija sabiranjem ova tri dijela ispita. Poeni sa usmenog ispita biće dodati poenima ostvarenim u toku semestra i na taj način biće formirana konačna ocjena.

Svi studenti koji ne budu zadovoljni rezultatom ostvarenim na usmenom ispitu mogu ponovo polagati u popravnom roku koji će biti održan krajem januara. U tom slučaju, kao konačan računa se isključivo rezultat ostvaren u popravnom roku, a prethodno ostvareni rezultat se automatski briše.


 RASPORED POLAGANJA USMENOG ISPITA MOŽETE PREUZETI OVDJE: 


UNIT ONE - TWENTY FIRST CENTURY AND ITS CHALLENGES

      Glossary         Prezentacija I     Prezentacija II     Progress test (collocations) 


UNIT TWO - THE UNITED NATIONS

              Glossary                                  Progress test (collocations)      

 Prezentacija III                                     Prezentacija IV                              Prezentacija V        

                  Translation exercise                           Translation exercise (key)            

                  Correct the mistakes                         Correct the mistakes (key) 

                                                                         Cover letter - useful tips and phrases                                                             


 PRIPREMA ZA PRVI KOLOKVIJUM 

                                                                                               Mid-term mock test  (25 poena)                 Mid-term mock test - key 


  UNIT THREE - THE UNITED NATIONS (SYSTEM AND STRUCTURE I)

                          Glossary                                  Progress test (collocations)                        

                 Prezentacija VI                Prezentacija VII

Šifra za sve zaključane prezentacije je: "fpn" (malim slovima) 

        UNIT FOUR - THE UNITED NATIONS III (SYSTEM AND STRUCTURE II)

                      Glossary          Progress test (collocations)     Prezentacija VIII 

                                                                                                                                                             Prezentacija IX         

   UNIT FIVE - INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANISATIONS

                                                                                                                  Glossary         Progress test (collocations)         Prezentacija X          

                                                                                                        

DRUGI KOLOKVIJUM 

Probni test za drugi kolokvijum možete preuzeti ovdje. (25 poena) 

Rješenja drugog kolokvijuma možete preuzeti ovdje. 

Pregled zemalja i pridjeva nacionalnosti možete preuzeti ovdje. Dat je pregled najznačajnih država i izvedenih pridjeva, a za ispit treba pripremiti samo izvedenice koje se nalaze i u knjizi, a ne sve one koje su date u priloženom dokumentu. 
REZULTATE NAKON PORPAVNOG ROKA MOŽETE PREUZETI OVDJE:

Politikologija

Evropske studije

Međunarodni odnosi 

Radove možete pogledati u ponedjeljak 11.12. od 13.00-13.30 časova u kabinetu 4 na Filološkom fakultetu (III sprat Ekonomskog fakulteta). 

Translation exercise         Translation exercise (key)  

                   Prezentacija III                         Prezentacija IV 

                  Correct the mistakes               Correct the mistakes (key) 

                                                                                                       Prezentacija V