STRUČNI ENGLESKI IIISkriptu za prvi semestar možete preuzeti ovdje.

Glosar možete preuzeti ovdje


OBAVJEŠTENJE

REZULTATE  NAKON ODRŽANOG POPRAVNOG ROKA ZA USMENI ISPIT MOŽETE PREUZETI OVDJE:

Politikologija

Evropske studije

Međunarodni odnosi 


USMENI ISPIT 


Svi studenti mogu polagati usmeni-završni ispit bez obzira na rezultat ostvaren u toku semestra. Maksimalan broj poena na usmenom ispitu je 50. 

Usmeni ispit je podijeljen u tri cjeline - čitanje odabranog pasusa, prevod i razgovor na određenu temu.

Studenti će dobiti listicu na kojoj se nalaze tri odjeljka (ili rečenice) iz nekog od tekstova koji su dati u skripti i koji su obrađivani i prevedeni na časovima. Od studenata se očekuje da odabrane pasuse pročitaju i prevedu, vodeći računa o izgovoru, akcentu i padežima (prilikom prevođenja).

Nakon čitanja i prevoda određenog pasusa, od studenata se očekuje da na koherentan način iznesu svoje mišljenje o nekoj od tema koje su obrađivane na časovima u toku semestra. Određeni broj tema za razgovor može se naći nakon svakog teksta u skripti. Studentima može biti data i određena fotografija ili crtež kako bi iznijeli svoj stav o prikazanom problemu (koji se naravno tiče neke od obrađivanih tema), a sve u cilju podsticanja razgovora.

Za svaki dio usmenog ispita predviđen je određeni dio poena, a konačan rezultat se dobija sabiranjem ova tri dijela ispita. Poeni sa usmenog ispita biće dodati poenima ostvarenim u toku semestra i na taj način biće formirana konačna ocjena.

Svi studenti koji ne budu zadovoljni rezultatom ostvarenim na usmenom ispitu mogu ponovo polagati u popravnom roku koji će biti održan 22. januara (za studente sa odsjeka za Evropske studije) i 23. januara za studente sa odsjeka za Međunarodne odnose i Politikologiju. U tom slučaju, kao konačan računa se isključivo rezultat ostvaren u popravnom roku, a prethodno ostvareni rezultat se automatski briše.DRUGI KOLOKVIJUM 

Probni test za drugi kolokvijum možete preuzeti ovdje. (25 poena) 

Rješenja drugog kolokvijuma možete preuzeti ovdje. 

Pregled zemalja i pridjeva nacionalnosti možete preuzeti ovdje. Dat je pregled najznačajnih država i izvedenih pridjeva, a za ispit treba pripremiti samo izvedenice koje se nalaze i u knjizi, a ne sve one koje su date u priloženom dokumentu. UNIT ONE - TWENTY FIRST CENTURY AND ITS CHALLENGES

     Glossary         Prezentacija I (introductory lecture)     Prezentacija II (unit one continued) 

Progress test (collocations) 


UNIT TWO - THE UNITED NATIONS

                                                                               Glossary                                                    Progress test (collocations)      

                                          Prezentacija III                                                    Prezentacija IV                                                Prezentacija V        

                                                                            Translation exercise                              Translation exercise (key)            

                                                    Correct the mistakes                           Correct the mistakes (key) 

                                                                                               Cover letter - useful tips and phrases                                                             


 PRIPREMA ZA PRVI KOLOKVIJUM 

                                                                                               Mid-term mock test  (25 poena)                 Mid-term mock test - key 


VAŽNO: DOKUMENT SA SMJERNICAMA ZA PRIRPEMU KOLOKVIJUMA MOŽETE PREUZETI OVDJEUNIT THREE - THE UNITED NATIONS (SYSTEM AND STRUCTURE I)

                                                                       Glossary                                  Progress test (collocations)                        

                                                                                Presentation VI                     Presentation VII 

        UNIT FOUR - THE UNITED NATIONS III (SYSTEM AND STRUCTURE II)

                                                                                                                               Glossary          Progress test (collocations)    

                                                                                                                                                               Presentation VIII 


   UNIT FIVE - INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANISATIONS

                                                                                                                  Glossary                                                    Progress test (collocations)         

                                                                                                                     Presentation IX OBAVJEŠTENJE


Popravni rok biće održan 31. januara prema sljedećem rasporedu:

11.00 časova - studenti sa odsjeka za Politikologiju

12.00 časova - studenti sa odsjeka za Međunarodne odnose

Ispit će biti održan u kabientu profesora - kabinet br. 1, Filološki fakultet, III sprat Ekonomskog fakulteta. 

Porpavni rok za studente sa odsjeka za Evropske studije biće održan 2. februara u 10.30 na Fakultetu političkih nauka (sala I). 

REZULTATE NAKON POPRAVNOG ROKA MOŽETE PREUZETI OVDJE:

Politikologija

Evropske studije

Međunarodni odnosi 

Radove možete pogledati u srijedu 10.01. od 10.20-10.50 časova u kabinetu 4 na Filološkom fakultetu (III sprat Ekonomskog fakulteta). 


OBAVJEŠTENJE U VEZI SA USMENIM ISPITOM 

Svi studenti mogu polagati usmeni-završni ispit bez obzira na rezultat ostvaren u toku semestra. Maksimalan broj poena na usmenom ispitu je 50. 

Usmeni ispit je podijeljen u tri cjeline - čitanje odabranog pasusa, prevod i razgovor na određenu temu.

Studenti će dobiti listicu na kojoj se nalaze tri odjeljka (ili rečenice) iz nekog od tekstova koji su dati u skripti i koji su obrađivani i prevedeni na časovima. Od studenata se očekuje da odabrane pasuse pročitaju i prevedu, vodeći računa o izgovoru, akcentu i padežima (prilikom prevođenja).

Nakon čitanja i prevoda određenog pasusa, od studenata se očekuje da na koherentan način iznesu svoje mišljenje o nekoj od tema koje su obrađivane na časovima u toku semestra. Određeni broj tema za razgovor može se naći nakon svakog teksta u skripti. Studentima može biti data i određena fotografija ili crtež kako bi iznijeli svoj stav o prikazanom problemu (koji se naravno tiče neke od obrađivanih tema), a sve u cilju podsticanja razgovora.

Za svaki dio usmenog ispita predviđen je određeni dio poena, a konačan rezultat se dobija sabiranjem ova tri dijela ispita. Poeni sa usmenog ispita biće dodati poenima ostvarenim u toku semestra i na taj način biće formirana konačna ocjena.

Svi studenti koji ne budu zadovoljni rezultatom ostvarenim na usmenom ispitu mogu ponovo polagati u popravnom roku koji će biti održan krajem januara. U tom slučaju, kao konačan računa se isključivo rezultat ostvaren u popravnom roku, a prethodno ostvareni rezultat se automatski briše.


 RASPORED POLAGANJA USMENOG ISPITA MOŽETE PREUZETI OVDJE: 

REZULTATE NAKON PORPAVNOG ROKA MOŽETE PREUZETI OVDJE:

Politikologija

Evropske studije

Međunarodni odnosi 

Radove možete pogledati u ponedjeljak 11.12. od 13.00-13.30 časova u kabinetu 4 na Filološkom fakultetu (III sprat Ekonomskog fakulteta). REZULTATE PRVOG KOLOKVIJUMA NAKON ODRŽANOG POPRAVNOG ROKA MOŽETE PREUZETI OVDJE:

Politikologija

Evropske studije

Međunarodni odnosi 

Radove možete pogledati u ponedjeljak 26.12. 2018. godine od 13.05-13.25 časova u sali III na Fakultetu političkih nauka. 


PRVI KOLOKVIJUM BIĆE ODRŽAN 08.11.2018. GODINE U SALI IV, I TO U 13.30 ČASOVA ZA STUDENTE SA STUDIJSKOG PROGRAMA: MEĐUNARODNI ODNOSI, I U 14.05 ČASOVA ZA STUDENTE SA ODSJEKA ZA EVROPSKE STUDIJE I POLITIKOLOGIJU. Translation exercise         Translation exercise (key)  

                   Prezentacija III                         Prezentacija IV 

                  Correct the mistakes               Correct the mistakes (key) 

                                                                                                       Prezentacija V 
TERMINI ISPITA:

I kolokvijum: 08.11.2018. godine u 13.30 (sala IV)

                         popravni rok: 22.11.2018. godine u 13.30 (sala IV)

II kolokvijum: 20.12.2018. godine u 13.30 

                         popravni rok: 27.12.2018. godine u 13.30 REZULTATE DRUGOG KOLOKVIJUMA NAKON ODRŽANOG POPRAVNOG ROKA MOŽETE PREUZETI OVDJE:

Politikologija

Evropske studije

Međunarodni odnosi 

Radove možete pogledati u ponedjeljak 14.01. 2019. godine od 10.00-10.15.časova u sali V na Fakultetu političkih nauka. 
POPRAVNI ROK ZA USMENI ISPIT BIĆE ODRŽAN PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:


STUDENTI SA ODSJEKA ZA EVROSPKE STUDIJE - 22.02.2019. U 10.00 ČASOVA

STUDENTI SA ODSJEKA ZA MEĐUNARODNE ODNOSE  -23.02.2019. U 16.30 ČASOVA

STUDENTI SA ODSJEKA ZA POLITIKOLOGIJU - 24.02.2019. U 16.30 ČASOVARASPORED POLAGANJA USMENOG ISPITA MOŽETE PREUZETI OVDJE: