PRAVNI FAKULTET 

ODSJEK ZA KRIMINALISTIKU I BEZBJEDNOSTMaterijal za I semestar možete preuzeti ovdje.  

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz Engleskog jezika biće održan 6. septembra u kabinetu profesora (kabinet br. 4, Ekonomski fakultet, III sprat) prema sljedećem rasporedu:

Kolokvijum (pismeni dio ispita) – 10.30 časova

Završni ispit (usmeni dio ispita) – 11.00 časova

Rezultate nakon održanog popravnog roka možete preuzeti ovdje

ZAVRŠNI ISPIT

Završni ispit se polaže usmeno. Materijal za pripremu završnog ispita koji čine 4 kratka odlomka koje treba pročitati i prevesti možete preuzeti ovdje. 

Za prelaznu ocjenu dovoljno je pripremiti prva 3 odlomka (sve nepoznate riječi su date u dokumentu), a za veću ocjenu treba pripremiti i četvrti odlomak (tekst: Taxi fraud). 

Za prelaznu ocjenu dovoljno je da student pročita i prevede odlomke, a za veću ocjenu se od studenata očekuje i da diskutuju o pročitanom. 


DOMAĆI ZADACI 

MATERIJAL ZA PRIPREMU KOLOKVIJUMA (prve 3 lekcije) MOŽETE PREUZETI OVDJE. (domaći zadatak 1) 

MATERIJAL ZA PRIPREMU KOLOKVIJUMA (lekcije 4, 5 i 6) MOŽETE PREUZETI OVDJE(domaći zadatak 2) 

OBA DOKUMENTA SU PRIPREMLJENA U FORMI VJEŽBI KOJE ĆE BITI ZASTUPLJENE NA KOLOKVIJUMU, ALI I KAO DOMAĆI ZADATAK. URAĐENE VJEŽBE TREBA PREDATI NAJKASNIJE DO KOLOKVIJUMA, A ZA SVAKI URAĐEN DOMAĆI ZADATAK STUDENTI MOGU OSTVARITI 5 POENA. UKOLIKO URADE OBA DOMAĆA ZADATKA STUDENTI MOGU OSTVARITI I DO 10 POENA. 

Prezentaciju sa pripremnim testom za kolokvijum i rješenjima možete preuzeti ovdje

Probni test za kolokvijum možete preuzeti ovdje

ZA SVE INFORMACIJE STUDENTI SE MOGU OBRATITI  NA MEJL daniloalagic@yahoo.com. 


MATERIJALI SA ČASOVA 

MATERIJALI ZA KOLOKVIJUM 

Prezentaciju I možete preuzeti ovdje. Šifra za sve prezentacije je "kriminalistika"

Prezentaciju II možete preuzeti ovdje

Prezentaciju III možete preuzeti ovdje

Prezentaciju IV možete preuzeti ovdje.

Prezentaciju sa pripremnim testom za kolokvijum i rješenjima možete preuzeti ovdje

Probni test za kolokvijum možete preuzeti ovdje


MATERIJAL ZA ZAVRŠNI ISPIT 

Sljedeće prezentacije treba pripremiti za završni ispit: 

Prezentaciju V možete preuzeti ovdje. 

Prezentaciju VI možete preuzeti ovdje

Prezentaciju VII možete preuzeti ovdje

Prezentaciju VIII možete preuzeti ovdje. 

Prezentaciju IX možete preuzeti ovdje

Prezentaciju X možete preuzeti ovdje


Probni test za završni ispit možete preuzeti ovdje.

Rješenja probnog testa možete preuzeti ovdje

Mole se studenti da posebno obrate pažnju na prezentaciju sa poslednjeg časa (prezentacija X). 
REZULTATE NAKON POPRAVNOG KOLOKVIJUMA  MOŽETE PREUZETI OVDJE

 RADOVI SE MOGU POGLEDATI U PONEDJELJAK, 07.12. OD 11:00 DO 11:30 ČASOVA, U KABINETU 4 NA INSTITUTU ZA STRANE JEZIKE (III SPRAT EKONOMSKOG FAKULTETA).
OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA ĆE PRVI KOLOKVIJUM BITI ODRŽAN 4. NOVEMBRA 2015 GODINE PREMA SLJEDEĆEMRASPOREDU: 

15:00 - 15:45 - STUDENTI SA BROJEM INDEKSA OD 1 DO 55

15:45 - 16:30 STUDENTI SA BROJEM INDEKSA OD 56 I SVI STUDENTI STARIJIH GENERACIJA 

ISPITU MOGU PRISTUPITI SAMO STUDENTI KOJI NA UVID PODNESU I INDEKS I LIČNU KARTU. RADOVI SE MOGU POGLEDATI U PONEDJELJAK, 09.11. OD 12:00 DO 12:30 ČASOVA, U KABINETU 4 NA INSTITUTU ZA STRANE JEZIKE (III SPRAT EKONOMSKOG FAKULTETA).

POPRAVNI ROK ĆE BITI ODRŽAN 2. DECEMBRA. SVI STUDENTI KOJI NISU POLAGALI KOLOKVIJUM U REDOVNOM ROKU ILI NISU ZADOVOLJNI OSTVARENIM REZULTATOM MOGU PONOVO POLAGATI U POPRAVNOM ROKU. STUDENT NE MORA PONIŠTAVATI OSTVARENI REZULTAT, VEĆ JE DOVOLJNO DA SE POJAVI I POLAŽE U POPRAVNOM ROKU, I U TOM SLUČAJU AUTOMATSKI SE BRIŠE PRETHODNO OSTVARENI REZULTAT I KAO KONAČAN RAČUNA SE ISKLJUČIVO REZULTAT IZ POPRAVNOG ROKA.
SVI STUDENTI KOJI NISU POLAGALI KOLOKVIJUM U REDOVNOM ROKU ILI NISU ZADOVOLJNI OSTVARENIM REZULTATOM, KAO I SVI STUDENTI KOJI NISU OSVOJILI UKUPNO MAKAR 50 POENA MOGU PONOVO POLAGATI U POPRAVNOM ROKU.  STUDENT NE MORA PONIŠTAVATI OSTVARENI REZULTAT, VEĆ JE DOVOLJNO DA SE POJAVI I POLAŽE U POPRAVNOM ROKU, I U TOM SLUČAJU AUTOMATSKI SE BRIŠE PRETHODNO OSTVARENI REZULTAT I KAO KONAČAN RAČUNA SE ISKLJUČIVO REZULTAT IZ POPRAVNOG ROKA. MOLE SE STUDENTI DA RAZMISLE PRIJE NEGO SE ODLUČE DA POLAŽU U PORPAVNOM ROKU, JER AKO OSTVARE GORI REZULTAT, TAJ ĆE SE REZULTAT I RAČUNATI. 

POPRAVNI ROK BIĆE ODRŽAN 1. FEBRUARA U 14:00 ČASOVA, ZA SVE STUDENTE. 

ISPITU MOGU PRISTUPITI SAMO STUDENTI KOJI NA UVID PODNESU I INDEKS I LIČNU KARTU
RADOVI SE MOGU POGLEDATI U ČETVRTAK 4. 02.  OD 13:35 DO 14:00 ČASOVA NA FILOLOŠKOM FAKULTETU (KABINET 4, III SPRAT EKONOMSKOG FAKULTETA). 

VAŽNO: MOLE SE STUDENTI DA NE UPUĆUJU MOLBE DA IM SE POKLONI  POEN, DVA ILI TRI JER TAKVE MOLBE NEĆE BITI RAZMATRANE. U SLUČAJU BILO KAKVE NEDOUMICE STUDENTI MOGU DOĆI NA KONSULTACIJE U VRIJEME PREGLEDA RADOVA. OCJENE ĆE BITI ZAKLJUČENE U ČETVRTAK, NAKON UVIDA U TESTOVE.