COURSE: INTERMEDIATE

LEVEL: B1.2 (level V) 

Cjelokupan materijal za kurs možete preuzeti ovdje. Nakon što kliknete na link (označen sa "ovdje") morate otvoriti novi prozor (desnim klikom na link, pa odabrati opciju Open in new tab ili Open in new window) kako bi se materijal učitao, nakon čega treba odabrati opciju Download ( a kad se učita fajl "Materijal za V stepen final" treba još jednom odabrati opciju Download). Imajte na umu da materijal ima oko 32 MB te u zavisnosti od internet konekcije treba vremena da bi se sav materijal preuzeo sa sajta). Nadam se da je sve jasno, ukoliko imate pitanja uvijek me možete kontaktirati na mejl adresu dachoalagic@yahoo.com. 

                 

PRIPREMA ZA ZAVRŠNI ISPIT 

              UNIT TEN - OBSESSIONS 

Present Perfect vs Present Perfect Continuous             Compound Nouns            Revision (Unit 10) 


UNIT ELEVEN -TELL ME ABOUT IT!

                          Indirect Questions                         Question tags                      Translation


                                                    UNIT TWELVE - LIFE'S GREAT EVENTS!

                      Indirect speech                 Indirect speech (practice)                   Reading                 Revision 

                                                                 

                                                                                                 FINAL EXAM (mock test) 

                                                                                                     Conversation Topics 

                                                                                                       FINAL EXAM (key)