ENGLISH FOR METALLURGY AND CHEMICAL ENGINEERING OBAVJEŠTENJA

Tabelu sa rezultatima kolokvijuma možete preuzeti ovdje.

Popravni rok biće održan 23.04. u 15.00 časova. 


MATERIJALI ZA KOLOKVIJUM

Word formation (vježba A na testu)

Worlds Apart - tekst sa vježbama i vokabularom ( vježba B na testu - riječi iz ova dva teksta) 

Homophones (vježba C) 

Travel and Holidays 

Prezentaciju sa vježbama i riječima za temu: Travel and Holidays možete preuzeti ovdje

Travel and Holidays - dodatne riječi

Travel and Holidays - rečenice za prevod

Food Theft (tekst sa vježbama vokabulara) 

Glosar sa najvažnijim riječima iz oblasti Travel and Holidays i iz teksta Food Theft možete preuzeti ovdjeGlosar je zamišljen kao skup izraza koje treba savladati za kolokvijum, a neke riječi su prosto dodate kako bi vam bilo lakše da zapamtite ključnu riječ (jer se, kao što i sami znate, riječi znatno lakše pamte kroz izraze nego izlovano). 

Probni test za kolokvijum možete preuzeti ovdje. 
                                                                                                 DOMAĆI ZADATAK III

Treći domaći zadatak nalazi se OVDJE.

Obavezno treba pročitati tekst FOOD THEFT koji smo obradili na času prije nego pristupite domaćem zadatku. Nakon što popunite obavezna polja (Vaše ime i prezime, broj indeksa, smjer) možete pristupiti postavljenim pitanjima. Odaberite neki od ponuđenih odgovora ili  odgovorite na postavljena pitanja (nije obavezno odgovoriti na sva pitanja u testu!) i potom kliknite na dugme SUBMIT na kraju testa. Klinknite na poruku View your score i pojaviće se broj poena koji ste ostvarili na testu i ukoliko ste ostvarili više od 8 poena (od ukupnih 15), ostvarili ste i 1 poen za ovaj zadatak. 
Krajnji rok za predaju domaćeg zadatka je petak, 11.04. do 12.00 časova. 

DOMAĆI ZADATAK

Drugi domaći zadatak nalazi se OVDJE.

VAŽNO!!! 

OBAVEZNO PROČITATI UPUSTVO ZA IZRADU DOMAĆEG ZADATKA 

Zadatak je esejskog tipa i od studenata se očekuje da u nekoliko kratkih rečenica (u najmanje 80  riječi) odgovore na postavljenu temu. 

Molim vas da ne kopirate odgovore kolega - odgovorite na postavljenu temu kratko, jasno, ne morate se truditi da koristite komplikovane izraze ili naročito bogat vokabular, ali neka odgovor bude vaš, ma koliko jednostavan ili sveden bio. Takođe, puko kopiranje (tzv. copy/paste tehnika) teksta sa Vikipedije i sa ostalih sajtova za putovanja ili turističke aranžmane biće najstrožije sankcionisano.   

Kada završite, kliknite na dugme SUBMIT. Svaki odgovor koji bude smislen i koliko toliko uobličen donijeće vam 2 poena. Takođe, za svaki odgovor koji bude kopiran ili preuzet sa interneta, student će izgubiti 3 poena od poena predviđenih za domaće zadatke. 

Krajnji rok za predaju domaćeg zadatka je ponedjeljak, 26.03. do 12.00 časova. 

GOOD LUCK!