ENGLISH FOR METALLURGY AND CHEMICAL ENGINEERING DOMAĆI ZADATAK III

Trećidomaći zadatak nalazi se ovdje. 

Nakon što popunite obavezna polja (Vaše ime i prezime, broj indeksa, smjer) možete pristupiti zadatku. 

Zadatak je esejskog tipa i od studenata se očekuje da u nekoliko kratkih rečenica (u najmanje 80  riječi) odgovore na postavljenu temu. 

Izaberite jednu od ponuđene tri teme i vodeći računa o upotrebi uslovnih rečenica (kondicionala) napišite svoj odgovor u za to predviđen prostor. Teme su:

 1. IF YOU WERE GRANTED THREE WISHES, WHAT WOULD THEY BE? 

2. IF YOU HAD TIME MACHINE, WHAT HISTORICAL PERIOD WOULD YOU GO TO AND WHY? 

3. IF ONLY ONE BOOK EXISTED, WHICH BOOK WOULD YOU LIKE IT TO BE?

Kada završite sa odgovaranjem na postavljenu temu, kliknite na dugme SUBMIT. Svaki odgovor koji bude smislen i  uobličen donijeće vam 2 poena. 

Krajnji rok za predaju domaćeg zadatka je ponedjeljak, 06.05. do 12.00 časova. 


Materijal za čas koji će biti održan u ponedjeljak, 15.04.2019. godine možete preuzeti ovdje.


OBAVJEŠTENJE

Tabelu sa poenima  nakon održanog popravnog roka možete preuzeti ovdje:

Hemijska tehnologija

Metalurgija i metali


MATERIJALI ZA KOLOKVIJUM

Word Formation (sa rješenjima) (vježba A na testu)

Worlds Apart - tekst sa vježbama i vokabularom ( vježba B na testu - riječi iz ova dva teksta) 

Homophones (vježba C) 

Travel and Holidays 

Prezentaciju sa vježbama i riječima za temu: Travel and Holidays možete preuzeti ovdje

Travel and Holidays - dodatne riječi

Travel and Holidays - rečenice za prevod

Food Theft (tekst sa vježbama vokabulara) 

Glosar sa najvažnijim riječima iz oblasti Travel and Holidays i iz teksta Food Theft možete preuzeti ovdjeGlosar je zamišljen kao skup izraza koje treba savladati za kolokvijum, a neke riječi su prosto dodate kako bi vam bilo lakše da zapamtite ključnu riječ (jer se, kao što i sami znate, riječi znatno lakše pamte kroz izraze nego izlovano). 

Probni test za kolokvijum možete preuzeti ovdje. 

Kolokvijum će biti održan 1. aprila u 15.00 časova u sali 208. 

                                                                                                 DOMAĆI ZADATAK IV

Četvrti domaći zadatak nalazi se OVDJE.

Zadatak je esejskog tipa i od studenata se očekuje da u nekoliko kratkih rečenica (u najmanje 80  riječi) odgovore na postavljenu temu i opišu neki nestašluk ili neki događaj iz djetinjstva kada se nisu baš ponašali kako treba. 

Molim vas da ne kopirate odgovore kolega - odgovorite na postavljenu temu kratko, jasno, ne morate se truditi da koristite komplikovane izraze ili naročito bogat vokabular, ali neka odgovor bude vaš, ma koliko jednostavan ili sveden bio. Takođe, puko kopiranje (tzv. copy/paste tehnika) teksta sa Vikipedije i sa ostalih sajtova za putovanja ili turističke aranžmane biće najstrožije sankcionisano.   

Kada završite, kliknite na dugme SUBMIT. Svaki odgovor koji bude smislen i koliko toliko uobličen donijeće vam 2 poena. 

Krajnji rok za predaju domaćeg zadatka je ponedjeljak, 14.05. do 15.00 časova.  

DOMAĆI ZADATAK IV

Četvrti domaći zadatak nalazi se OVDJE.

Zadatak je esejskog tipa i od studenata se očekuje da u nekoliko kratkih rečenica (u najmanje 80  riječi) odgovore na postavljenu temu i opišu neki nestašluk ili neki događaj iz djetinjstva kada se nisu baš ponašali kako treba. 

Molim vas da ne kopirate odgovore kolega - odgovorite na postavljenu temu kratko, jasno, ne morate se truditi da koristite komplikovane izraze ili naročito bogat vokabular, ali neka odgovor bude vaš, ma koliko jednostavan ili sveden bio. Takođe, puko kopiranje (tzv. copy/paste tehnika) teksta sa Vikipedije i sa ostalih sajtova za putovanja ili turističke aranžmane biće najstrožije sankcionisano.   

Kada završite, kliknite na dugme SUBMIT. Svaki odgovor koji bude smislen i koliko toliko uobličen donijeće vam 2 poena. 

Krajnji rok za predaju domaćeg zadatka je ponedjeljak, 14.05. do 15.00 časova.  Tabelu sa rezultatima kolokvijuma možete preuzeti ovdje.

Popravni rok biće održan 23.04. u 15.00 časova. 
DOMAĆI ZADATAK

Drugi domaći zadatak nalazi se OVDJE.

VAŽNO!!! 

OBAVEZNO PROČITATI UPUSTVO ZA IZRADU DOMAĆEG ZADATKA 

Zadatak je esejskog tipa i od studenata se očekuje da u nekoliko kratkih rečenica (u najmanje 80  riječi) odgovore na postavljenu temu. 

Molim vas da ne kopirate odgovore kolega - odgovorite na postavljenu temu kratko, jasno, ne morate se truditi da koristite komplikovane izraze ili naročito bogat vokabular, ali neka odgovor bude vaš, ma koliko jednostavan ili sveden bio. Takođe, puko kopiranje (tzv. copy/paste tehnika) teksta sa Vikipedije i sa ostalih sajtova za putovanja ili turističke aranžmane biće najstrožije sankcionisano.   

Kada završite, kliknite na dugme SUBMIT. Svaki odgovor koji bude smislen i koliko toliko uobličen donijeće vam 2 poena. Takođe, za svaki odgovor koji bude kopiran ili preuzet sa interneta, student će izgubiti 3 poena od poena predviđenih za domaće zadatke. 

Krajnji rok za predaju domaćeg zadatka je ponedjeljak, 26.03. do 12.00 časova. 

GOOD LUCK! OBAVJEŠTENJA

                       Popravni završni ispit biće održan 22. juna u 12.30 časova u prostorijama Filološkog fakulteta (pravo od ulaza na Ekonomski fakultet)                                                                           


Tabelu sa rezultatima nakon održanog predroka možete preuzeti ovdje.

Redovni rok biće održan 04.06. u 08.00 časova. 


MATERIJALI ZA ZAVRŠNI ISPIT 

                                                                                 COLLOCATIONS (translation) 

                                                                                  ADJECTIVES 1

                                                                                  ADJECTIVES 2

                                                                                FUTURE FORMS (presentation)

                                                                                FUTURE FORMS (exercise)

                                                                                Long Walk Home (tekst)  

                                                                                 Long Walk Home - riječi 

     RELATIVE PRONOUNS AND PREPOSITIONS (presentation)

CONDITIONAL CLAUSES (PREZENTACIJA) 


PROBNI TEST ZA ZAVRŠNI ISPIT MOŽETE PREUZETI OVDJE. 
MATERIJAL ZA ČAS KOJI ĆE BITI ODRŽAN U PONEDJELJAK 25.02.2019. GODINE MOŽETE PREUZETI OVDJE. ZA DOMAĆI ZADATAK TREBA URADITI POSLEDNJE DVIJE STRANICE IZ OVOG MATERIJALA I URAĐENE ZADATKE TREBA PREDATI U ČETVRTAK, 07.02.2019. PRIJE REDOVNOG ČASA. 

MATERIJAL ZA ČAS KOJI ĆE BITI ODRŽAN U ČETVRTAK, 07.03.2019. GODINE MOŽETE PREUZETI OVDJE: Travel and Holidays (materijali za čas).OBAVJEŠTENJE

MATERIJAL ZA ČAS KOJI ĆE BITI ODRŽAN U PONEDJELJAK, 10.03.2019. GODINE MOŽETE PREUZETI OVDJE


DOMAĆI ZADATAK II


Drugi domaći zadatak nalazi se ovdje

Nakon što popunite obavezna polja (Vaše ime i prezime, broj indeksa, smjer) možete pristupiti zadatku. 

Zadatak je esejskog tipa i od studenata se očekuje da u nekoliko kratkih rečenica (u najmanje 80  riječi) odgovore na postavljenu temu. Tema je sljedeća: 

Describe a place you have never been to, but would like to go someday

IN A FEW SENTENCES (AT LEAST 80 WORDS) DESCRIBE A PLACE YOU DREAM OF VISITING. YOU SHOULD STATE: WHAT PLACE IT IS or WHERE IT IS, WHY YOU WOULD LIKE TO GO THERE, WHAT YOU WOULD LIKE TO SEE AND WHO YOU WOULD LIKE TO GO WITH.

Kada završite sa odgovaranjem na postavljenu temu, kliknite na dugme SUBMIT. Svaki odgovor koji bude smislen i  uobličen donijeće vam 2 poena. Poeni će biti dodijeljeni nakon što svi predaju domaći zadatak (kompjuter ipak ne može sam ocjenjivati Vaše odgovore, već to moram učiniti ja).

Krajnji rok za predaju domaćeg zadatka je četvrtak, 14.03. do 12.00 časova. 


VAŽNO!!! 

OBAVEZNO PROČITATI UPUSTVO ZA IZRADU DOMAĆEG ZADATKA 

Zadatak je esejskog tipa i od studenata se očekuje da u nekoliko kratkih rečenica (u najmanje 80  riječi) odgovore na postavljenu temu. 

Molim vas da ne kopirate odgovore kolega - odgovorite na postavljenu temu kratko, jasno, ne morate se truditi da koristite komplikovane izraze ili naročito bogat vokabular, ali neka odgovor bude Vaš, ma koliko jednostavan ili sveden bio. Takođe, puko kopiranje (tzv. copy/paste tehnika) teksta sa Interneta biće najstrožije sankcionisano.   

Kada završite sa odgovaranjem na postavljenu temu, kliknite na dugme SUBMIT. Neće se pojaviti broj poena koji ste ostvarili ali svaki odgovor koji bude smislen i  uobličen donijeće vam 2 poena. Poeni će biti dodijeljeni nakon što svi predaju domaći zadatak (kompjuter ipak ne može sam ocjenjivati Vaše odgovore, već to moram učiniti ja).

GOOD LUCK! Materijal za čas koji će biti održan 18.03.2019. godine možete preuzeti ovdje: Food Theft (materijali za čas) 


Materijal za čas koji će biti održan 25.03.2019. godine možete preuzeti ovdje


Materijal za čas koji će biti održan u četvrtak 28.03.2019. godine možete preuzeti ovdje

Popravni kolokvijum biće održan u četvrtak, 11. aprila 13.00 časova.