ENGLISH FOR METALLURGY AND CHEMICAL ENGINEERING 


OBAVJEŠTENJE 

MATERIJAL ZA ČAS KOJI ĆE BITI ODRŽAN U SRIJEDU, 19.12.2018. MOŽETE PREUZETI OVDJEPRIPREMA ZA ZAVRŠNI ISPIT 

Fifth lecture - handouts (Plastic Planet) 

Plastic Planet - words and definitions

Plastic planet (presentation) 

Make or do (presentation) 

Dokument sa vježbama za množinu imenica i građenje riječi možete preuzeti OVDJE
MATERIJALI SA ČASOVA 

(priprema za kolokvijum) 
First lecture - Presentation (informal and formal English) 
Third lecture - materials (vocabulary exercises) 

Third lecture - presentation Fourth lecture - Word building (handout) 


Probni test za kolokvijum možete preuzeti OVDJE. REZULTATE KOLOKVIJUMA NAKON POPRAVNOG ROKA MOŽETE PREUZETI OVDJE:

Hemijska tehnologija

Metalurgija 

Maksimalan broj poena na testu je 37.

Radovi se mogu pogledati u srijedu, 12.12.2018. godine nakon redovnog časa. 


OBAVJEŠTENJE - DOMAĆI ZADATAK IV

Četvrti domaći zadatak nalazi se ovdje. Prije nego pristupite domaćem zadatku obavezno treba pogledati prezentaciju iz teksta Plastic Planet koju smo radili na času, a koju možete preuzeti ovdje. Takođe treba ispuniti i predati i sljedeći domaći zadatak - dokument sa definicijama iz teksta Plastic Planet koji možete preuzeti ovdje(ovaj domaći popunjen predajete na početku časa u srijedu 12.decembra) 

Nakon što popunite obavezna polja (Vaše ime i prezime, broj indeksa, smjer) možete pristupiti postavljenim pitanjima. Odaberite neki od ponuđenih odgovora ili  unesite odgovor malim slovima u odgovarajaćem vremenu (nije obavezno odgovoriti na sva pitanja u testu!) i potom kliknite na dugme SUBMIT na kraju testa. Kliknite na poruku View your score i pojaviće se broj poena koji ste ostvarili na testu i ukoliko ste ostvarili više od 6 poena (od ukupnih 11), ostvarili ste i 1 poen za ovaj zadatak. 

Krajnji rok za predaju domaćih zadataka je srijeda, 12. decmbar do 12.00 časova. 


Rezultate nakon održanog završnog ispita možete preuzeti ovdje:

Metalurgija i metali

Hemijska tehnologija 

Radove možete pogledati u petak, 26.01. od 09.50 časova u učionici 208. 

Popravni rok biće održan 26.01. u 10.00 časova.  


OBAVJEŠTENJE

SKRIPTU SA ODABRANIM MATERIJALIMA ZA PREDAVANJA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

MATERIJAL KOJI ĆE BITI KORIŠTEN NA ČASOVIMA VJEŽBI (HEADWAY, UPPER-INTERMEDIATE) MOŽETE PREUZETI OVDJE


MATERIJALI SA ČASOVA 


UNIT ONE - HOME AND AWAY 


Pregled najčešćih nepravilnih glagola možete preuzeti ovdje

Make and Do (prezentacija) 

Past Tenses (prezentacija) 

Past Tenses (objašnjenja)

Narrative Tenses (vježbe) Probni test za završni ispit možete preuzeti ovdje

MATERIJAL ZA ČAS U SRIJEDU, 28.11.2018. GODINE MOŽETE PREUZETI OVDJE

OBAVJEŠTENJE - DOMAĆI ZADATAK III

Treći domaći zadatak nalazi se ovdje. Prije nego pristupite domaćem zadatku obavezno treba pogledati dokument Home and House Compounds. 

Nakon što popunite obavezna polja (Vaše ime i prezime, broj indeksa, smjer) možete pristupiti postavljenim pitanjima. Odaberite neki od ponuđenih odgovora ili  unesite odgovor malim slovima u odgovarajaćem vremenu (nije obavezno odgovoriti na sva pitanja u testu!) i potom kliknite na dugme SUBMIT na kraju testa. Kliknite na poruku View your score i pojaviće se broj poena koji ste ostvarili na testu i ukoliko ste ostvarili više od 10 poena (od ukupnih 18), ostvarili ste i 1 poen za ovaj zadatak. 

Krajnji rok za predaju domaćih zadataka je srijeda, 7. novembar do 12.00 časova. 

Peti domaći zadatak nalazi se ovdje.

Obavezno pogledajte prezentaciju Plastic Planet prije nego pristupite domaćem zadatku (jer su riječi koje se pojavljuju u domaćem preuzete iz lekcije: A planet poisoned by plastic (Students' book, pgs 18,19). Nakon što popunite obavezna polja (Vaše ime i prezime, broj indeksa, smjer) možete pristupiti postavljenim pitanjima. Odaberite neki od ponuđenih odgovora ili  odgovorite na postavljena pitanja (nije obavezno odgovoriti na sva pitanja u testu!) i potom kliknite na dugme SUBMIT na kraju testa. Klinknite na poruku View your score i pojaviće se broj poena koji ste ostvarili na testu i ukoliko ste ostvarili više od 6 poena (od ukupnih 11), ostvarili ste i 1 poen za ovaj zadatak. 

Krajnji rok za predaju domaćeg zadatka je srijeda, 22.11. do 13.00 časova. 

GOOD LUCK! 
OBAVJEŠTENJE - DOMAĆI ZADATAK I


Prije nego pristupite domaćem zadatku obavezno treba pročitati tekst Lost & Found, koji se nalazi u materijalima koje treba iskopirati za čas u srijedu, 17.10.2018. godine. Sve materijale za taj čas možete preuzeti ovdje (tekst se nalazi na početku dokumenta sa materijalima) 

Nakon što popunite obavezna polja (Vaše ime i prezime, broj indeksa, smjer) možete pristupiti postavljenim pitanjima. Molim Vas da na pitanja odgovarate kratko i konkretno, ne morate odgovarati punom rečenicom, jer je takve odgovore teško predvidjeti  i dodijeliti poene (dovoljno je upotrijebiti samo broj ako se to traži ili dvije -tri riječi). Odaberite neki od ponuđenih odgovora ili  odgovorite na postavljena pitanja (nije obavezno odgovoriti na sva pitanja u testu!) i potom kliknite na dugme SUBMIT na kraju testa. Klinknite na poruku View your score i pojaviće se broj poena koji ste ostvarili na testu i ukoliko ste ostvarili više od 7 poena (od ukupnih 15), ostvarili ste i 1 poen za ovaj zadatak. Krajnji rok za predaju domaćeg zadatka je srijeda, 17.10. do 12.00 časova. 

Link za domaći zadatak nalazi se ovdje. 

GOOD LUCK! 

P.S. Student ne može dva puta ili ponovo uraditi ovaj test, jer se nakon klika na dugme SUBMIT, automatski pohranjuje podatak sa imenom  i prezimenom studenta (koji je unesen na početku izade testa), i ponovno odgovaranje na pitanja neće biti uvaženo. Stoga, ne pritiskajte dugme SUBMIT dok niste sigurni da ste završili test, jer naknadna prepravljanja odgovora u testu nisu moguća. OBAVJEŠTENJE - DOMAĆI ZADATAK II


Drugi domaći zadatak nalazi se OVDJE.

Nakon što popunite obavezna polja (Vaše ime i prezime, broj indeksa, smjer) možete pristupiti zadatku. 

Zadatak je esejskog tipa i od studenata se očekuje da u nekoliko kratkih rečenica (u najmanje 80  riječi) odgovore na postavljenu temu. 

Kada završite sa odgovaranjem na postavljenu temu, kliknite na dugme SUBMIT. Svaki odgovor koji bude smislen i  uobličen donijeće vam 2 poena. 

Krajnji rok za predaju domaćeg zadatka je ponedjeljak, 24.10. do 12.00 časova. 

VAŽNO!!! 

OBAVEZNO PROČITATI UPUSTVO ZA IZRADU DOMAĆEG ZADATKA 

Zadatak je esejskog tipa i od studenata se očekuje da u nekoliko kratkih rečenica (u najmanje 80  riječi) odgovore na postavljenu temu. 

Molim vas da ne kopirate odgovore kolega - odgovorite na postavljenu temu kratko, jasno, ne morate se truditi da koristite komplikovane izraze ili previše bogat vokabular, ali neka odgovor bude Vaš, ma koliko jednostavan ili sveden bio. Takođe, puko kopiranje (tzv. copy/paste tehnika) teksta sa Interneta biće najstrožije sankcionisano.   

Kada završite, kliknite na dugme SUBMIT. Svaki odgovor koji bude smislen i koliko toliko uobličen donijeće vam 2 poena. Takođe, za svaki odgovor koji bude kopiran ili preuzet sa interneta, student će izgubiti 3 poena od poena predviđenih za domaće zadatke. 

GOOD LUCK! 


OBAVJEŠTENJE 

Popravni rok biće održan 5. decembra 2018. godine u 14.00 časova. 

Svi studenti koji nisu polagali ispit u redovnom roku ili nisu zadovoljni ostvarenim rezultatom mogu ponovo polagati u popravnom roku. Kao konačan računa se isključivo rezultat iz popravnog roka. 


REZULTATE KOLOKVIJUMA MOŽETE PREUZETI OVDJE:

Hemijska tehnologija

Metalurgija i metali

Maksimalan broj poena na testu je 37.

Radovi se mogu pogledati u srijedu, 29.11.2018. godine nakon redovnog časa. Popravni rok biće održan početkom decembra, a tačan termin biće utvrđen na narednom času u dogovoru sa studentima.