ENGLISH FOR METALLURGY AND CHEMICAL ENGINEERING 


OBAVJEŠTENJE

MATERIJAL ZA ČAS U SRIJEDU, 10.10.2018. MOŽETE PREUZETI OVDJE. 


OBAVJEŠTENJE - DOMAĆI ZADATAK I


Prije nego pristupite domaćem zadatku obavezno treba pročitati tekst Lost & Found, koji se nalazi u materijalima koje treba iskopirati za čas u srijedu, 17.10.2018. godine. Sve materijale za taj čas možete preuzeti ovdje (tekst se nalazi na početku dokumenta sa materijalima) 

Nakon što popunite obavezna polja (Vaše ime i prezime, broj indeksa, smjer) možete pristupiti postavljenim pitanjima. Molim Vas da na pitanja odgovarate kratko i konkretno, ne morate odgovarati punom rečenicom, jer je takve odgovore teško predvidjeti  i dodijeliti poene (dovoljno je upotrijebiti samo broj ako se to traži ili dvije -tri riječi). Odaberite neki od ponuđenih odgovora ili  odgovorite na postavljena pitanja (nije obavezno odgovoriti na sva pitanja u testu!) i potom kliknite na dugme SUBMIT na kraju testa. Klinknite na poruku View your score i pojaviće se broj poena koji ste ostvarili na testu i ukoliko ste ostvarili više od 7 poena (od ukupnih 15), ostvarili ste i 1 poen za ovaj zadatak. Krajnji rok za predaju domaćeg zadatka je srijeda, 17.10. do 12.00 časova. 

Link za domaći zadatak nalazi se ovdje. 

GOOD LUCK! 

P.S. Student ne može dva puta ili ponovo uraditi ovaj test, jer se nakon klika na dugme SUBMIT, automatski pohranjuje podatak sa imenom  i prezimenom studenta (koji je unesen na početku izade testa), i ponovno odgovaranje na pitanja neće biti uvaženo. Stoga, ne pritiskajte dugme SUBMIT dok niste sigurni da ste završili test, jer naknadna prepravljanja odgovora u testu nisu moguća. MATERIJALI SA ČASOVA 


UNIT ONE - HOME AND AWAY 
Rezultate nakon održanog završnog ispita možete preuzeti ovdje:

Metalurgija i metali

Hemijska tehnologija 

Radove možete pogledati u petak, 26.01. od 09.50 časova u učionici 208. 

Popravni rok biće održan 26.01. u 10.00 časova.  


OBAVJEŠTENJE

SKRIPTU SA ODABRANIM MATERIJALIMA ZA PREDAVANJA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

MATERIJAL KOJI ĆE BITI KORIŠTEN NA ČASOVIMA VJEŽBI (HEADWAY, UPPER-INTERMEDIATE) MOŽETE PREUZETI OVDJE


MATERIJALI SA ČASOVA 


UNIT ONE - HOME AND AWAY 


Pregled najčešćih nepravilnih glagola možete preuzeti ovdje

Make and Do (prezentacija) 

Past Tenses (prezentacija) 

Past Tenses (objašnjenja)

Narrative Tenses (vježbe) Probni test za završni ispit možete preuzeti ovdje


Peti domaći zadatak nalazi se ovdje.

Obavezno pogledajte prezentaciju Plastic Planet prije nego pristupite domaćem zadatku (jer su riječi koje se pojavljuju u domaćem preuzete iz lekcije: A planet poisoned by plastic (Students' book, pgs 18,19). Nakon što popunite obavezna polja (Vaše ime i prezime, broj indeksa, smjer) možete pristupiti postavljenim pitanjima. Odaberite neki od ponuđenih odgovora ili  odgovorite na postavljena pitanja (nije obavezno odgovoriti na sva pitanja u testu!) i potom kliknite na dugme SUBMIT na kraju testa. Klinknite na poruku View your score i pojaviće se broj poena koji ste ostvarili na testu i ukoliko ste ostvarili više od 6 poena (od ukupnih 11), ostvarili ste i 1 poen za ovaj zadatak. 

Krajnji rok za predaju domaćeg zadatka je srijeda, 22.11. do 13.00 časova. 

GOOD LUCK! 


OBAVJEŠTENJE - DOMAĆI ZADATAK 


Prvi domaći zadatak nalazi se ovdje. 

Obavezno treba pročitati tekst Lost & Found, koji se nalazi u knjizi (Headwayna strani 10-11, prije nego pristupite domaćem zadatku. Nakon što popunite obavezna polja (Vaše ime i prezime, broj indeksa, smjer) možete pristupiti postavljenim pitanjima. Odaberite neki od ponuđenih odgovora ili  odgovorite na postavljena pitanja (nije obavezno odgovoriti na sva pitanja u testu!) i potom kliknite na dugme SUBMIT na kraju testa. Klinknite na poruku View your score i pojaviće se broj poena koji ste ostvarili na testu i ukoliko ste ostvarili više od 6 poena (od ukupnih 15), ostvarili ste i 1 poen za ovaj zadatak. Krajnji rok za predaju domaćeg zadatka je srijeda, 18.10. do 16.00 časova. 

GOOD LUCK! 

P.S. Student ne može dva puta ili ponovo uraditi ovaj test, jer se nakon klika na dugme SUBMIT, automatski pohranjuje podatak sa imenom  i prezimenom studenta (koji je unesen na početku izade testa), i ponovno odgovaranje na pitanja neće biti uvaženo. Stoga, ne pritiskajte dugme SUBMIT dok niste sigurni da ste završili test, jer naknadna prepravljanja odgovora u testu nisu moguća.