ENGLISH FOR METALLURGY AND CHEMICAL ENGINEERING 


OBAVJEŠTENJE

SKRIPTU SA ODABRANIM MATERIJALIMA ZA PREDAVANJA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

MATERIJAL KOJI ĆE BITI KORIŠTEN NA ČASOVIMA VJEŽBI (HEADWAY, UPPER-INTERMEDIATE) MOŽETE PREUZETI OVDJE


MATERIJALI SA ČASOVA 


UNIT ONE - HOME AND AWAY 




HOMEWORK ASSIGNMENT II


Drugi domaći zadatak nalazi se ovdje.

Obavezno pogledajte handout Home & House Compounds u dijelu Materijali sa časova, koji možete preuzeti i ovdje,  prije nego pristupite domaćem zadatku. Nakon što popunite obavezna polja (Vaše ime i prezime, broj indeksa, smjer) možete pristupiti postavljenim pitanjima. Odaberite neki od ponuđenih odgovora ili  odgovorite na postavljena pitanja (nije obavezno odgovoriti na sva pitanja u testu!) i potom kliknite na dugme SUBMIT na kraju testa. Klinknite na poruku View your score i pojaviće se broj poena koji ste ostvarili na testu i ukoliko ste ostvarili više od 9 poena (od ukupnih 18), ostvarili ste i 1 poen za ovaj zadatak. Krajnji rok za predaju domaćeg zadatka je srijeda, 25.10. do 13.00 časova. 

GOOD LUCK! 






























































































































































































































































































OBAVJEŠTENJE - DOMAĆI ZADATAK 


Prvi domaći zadatak nalazi se ovdje. 

Obavezno treba pročitati tekst Lost & Found, koji se nalazi u knjizi (Headwayna strani 10-11, prije nego pristupite domaćem zadatku. Nakon što popunite obavezna polja (Vaše ime i prezime, broj indeksa, smjer) možete pristupiti postavljenim pitanjima. Odaberite neki od ponuđenih odgovora ili  odgovorite na postavljena pitanja (nije obavezno odgovoriti na sva pitanja u testu!) i potom kliknite na dugme SUBMIT na kraju testa. Klinknite na poruku View your score i pojaviće se broj poena koji ste ostvarili na testu i ukoliko ste ostvarili više od 6 poena (od ukupnih 15), ostvarili ste i 1 poen za ovaj zadatak. Krajnji rok za predaju domaćeg zadatka je srijeda, 18.10. do 16.00 časova. 

GOOD LUCK! 

P.S. Student ne može dva puta ili ponovo uraditi ovaj test, jer se nakon klika na dugme SUBMIT, automatski pohranjuje podatak sa imenom  i prezimenom studenta (koji je unesen na početku izade testa), i ponovno odgovaranje na pitanja neće biti uvaženo. Stoga, ne pritiskajte dugme SUBMIT dok niste sigurni da ste završili test, jer naknadna prepravljanja odgovora u testu nisu moguća. 


Make a free website with Yola