OPŠTI ENGLESKI 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI: 

Budžetski studenti:                        srijeda, 12:30 - 14: 45 (sala III) 
Samofinansirajući studenti:          srijeda, 11:00 - 13:15 (sala 
I)           


Plan rada u prvom semestru možete preuzeti ovdje 


 OBAVJEŠTENJE          Konačne rezultate nakon avgustovskog roka možete preuzeti ovdje


                UNIT ONE - IT'S A WONDERFUL WORLD                          Riječi                Postavljanje pitanja                Postavljanje pitanja (vježbe)              Predlozi                                                                                                 UNIT TWO - GET HAPPY!                         Riječi                Present Simple vs Present Continuous (objašnjenja i vježbe)                                                                                                      UNIT THREE - TELLING TALES                               Riječi                  Prošla vremena (objašnjenja)          Prošla vremena (vježbe)              Pasiv (objašnjenja i vježbe)                                                                 Nepravilni glagoli (lista najčešćih nepravilnih glagola)                                                           Probni test                Priprema za kolokvijum (vježbe)     Priprema (rješenja)                                                                                           UNIT FOUR - DOING THE RIGHT THING                                      Riječi                Modalni glagoli (objašnjenja)                 Modalni glagoli (vježbe)          Nationalities 

 

                                                                                                      Nationalities (rješenja)                                                                                                     UNIT FIVE - ON THE MOVE                                     Riječi                                                  Budućnost (objašnjenja)                 Budućnost (vježbe)                                                                                                      UNIT SIX - I JUST LOVE IT!


                                      Riječi                                                   Gerund i infinitiv (objašnjenja i vježbe)               

   
 Dodatni materijal:                                                      GRAMATIKA ENGLESKOG JEZIKA I      

                                                                                        GRAMATIKA ENGLESKOG JEZIKA II

          

          Završni ispit biće održan 18.12. prema sljedećem rasporedu: 


          12:00 - 12:45 - studenti sa brojem indeksa od 1 do 160

          12:45 - 13:30 - studenti sa brojem indeksa od 161 do 250 i svi studenti starijih generacija


                Ispitu mogu pristupiti samo studenti koji na uvid podnesu i ličnu kartu i indeks!